maandag 27 november 2023

Vragen n.a.v. lezing 'relaties en seksualiteit' van Arenda Breslau

Tijdens de laatste Jij daar! avond in Goes hield Arenda Breslau een lezing over ‘relaties en seksualiteit’. Na de lezing heeft Arenda vragen beantwoord, maar ze is niet aan alle vragen toegekomen. Daarom heeft ze die schriftelijk alsnog beantwoord!

Wat als je van je relatie vreemdgaat en je daar echt mee wil breken, maar dat je niet lukt en je vriendin (waarmee je tevens trouwplannen hebt) voorstelt om naar een prostituee te gaan, is dat dan minder erg? Bid met mij voor verbreking van deze verslaving!

Ja, ik zal voor je bidden dat deze verslaving verbroken wordt. Dit is ook het allerbelangrijkste wat je kan doen. En blijf dit doen, want God is een Helper groot van kracht. En Hij is degene die waarlijk vrij kan maken.

Maar als je van een verslaving af wilt komen, is het ook belangrijk dat je er ‘aan werkt’.

Praat met God en met anderen erover. Herwin je zelfbeheersing. Bedenk wat jou triggert om vreemd te gaan bijvoorbeeld bepaalde routes, plaatjes, series, beelden en blijf daar dan ver van. Als je verslaving is voortgekomen en/of is gegroeid door gebrek aan geborgenheid, of bepaalde dingen die je zijn aangedaan, zoek daarvoor ook vertrouwenspersonen die hierover met jou kunnen praten en de waarheid vanuit Gods woord met jou kunnen delen over deze onderwerpen.

Een verslaving ontstaat vaak als antwoord op pijnlijke ervaringen of door lust. Ook kan het zijn dat je nooit geleerd hebt om op een goede manier met seks om te gaan. Of je hebt niet geleerd om op een gezonde wijze met spanning en emoties om te gaan en gebruik je seks om spanning af te doen nemen of om emoties te verdoven. Als je zegt dat je verslaafd bent, is het ook daadwerkelijk zo dat je lichaam vraagt om steeds weer seks. Hiervoor moet je radicale keuzes maken die discipline kosten.

Nee, naar een prostituee gaan is niet minder erg. Allebei is het zonde. Het is ook niet de bedoeling dat je op deze manier het huwelijk in gaat, dat maakt jullie seks samen niet ineens heilig. Wat voor jou belangrijk is, is dat je je geest, ziel en lichaam aan de Heere Jezus geeft, zodat Hij je kan schoonwassen, reinigen en heiligen. Vanuit daar kun je opnieuw beginnen en dan is het fijn als je iemand/meerderen hebt die jou kunnen helpen om goede keuzes te maken, bescherming te bieden, waar je terecht kan als de strijd te zwaar voor je lijkt.

Het gaat constant over of: seks binnen het huwelijk of seks en dan in het uiterste van losbandigheid. Is er niet ook nog een weg tussenin? Dat je seks hebt met de persoon waar jij je aan toewijdt, dus niet met Jan en alleman, maar met de persoon waar jij één mee bent. Dat je het op dat moment ook doet tot eer van God. Is seks binnen het huwelijk niet eerder ingesteld als een soort bescherming tegen alle losbandigheden in het uiterste? Waarom betekent dat dan gelijk dat alle seks buiten het huwelijk goddeloos is?

Het huwelijk is een goddelijke instelling. God zei tegen de man dat hij zijn vader en moeder moest verlaten en zich aan zijn vrouw moest hechten en ze tot 1 vlees zullen zijn. Er zit een bepaalde orde in.

Ik denk dat je bedoelt dat je je hebt toegewijd aan je vriend of vriendin in een relatie van verkering. Dit is een prachtige tijd die je samen kunt beleven. Dit is vooral een tijd dat je verliefd bent en de liefde aan het groeien is. Dat is ook het moment dat je denkt dat je echt voor de ander gaat en voor altijd met hem of haar wil samen blijven en dat ook oprecht je bedoeling is. In deze tijd ga je als het goed is steeds meer met elkaar delen. Je familie, vriendengroep, vrije tijd, emoties, gedachten enz. Je leert elkaar steeds een beetje meer kennen en wordt meer en meer een eenheid. Het lijkt niet meer stuk te kunnen en dat is misschien ook wel zo, je bent inmiddels ook steeds meer los aan het komen van je vader en moeder en vindt het steeds belangrijker wat je vriend of vriendin vindt en gaat elkaar daar in volgen.

Zoals Gods orde aangeeft, is het goed om je dan aan elkaar te hechten, elkaar trouw te beloven door een verbond te sluiten met elkaar en God. Dit noemen we het huwelijk. Ten overstaan van al jullie familie en bekenden, beloven jullie elkaar trouw tot de dood je scheidt. En dan geeft God aan dat je tot 1 vlees kan zijn, dus een totale eenheid wordt, inclusief je lichaam.

Als je seks bewaart voor binnen het huwelijk, eer je God daarmee omdat het Zijn instelling is. De seks die je hebt met je vriend of vriendin is nog buiten het huwelijksverbond. Je vriend of vriendin is dan nog niet van jou op de manier om seks mee te hebben, hij of zij is dan nog een kind van zijn/haar vader en moeder. Dat God het heeft bedoeld voor binnen het huwelijk is omdat het kostbaar en kwetsbaar is en het binnen de band van het huwelijk een exclusieve plaats heeft. Het verbind jou en je partner en geeft vreugde en binnen dat verbond kan het vruchtbaar zijn en kan een kindje veilig geboren worden. 

Hoe ziet God ons rein, want wij blijven toch zondaar tot het eind van ons leven?

Voor deze vraag heb ik het woord ‘zondaar’ in de concordantie opgezocht. In alle teksten waar dit woord in voorkomt, lijkt het zo te zijn dat je of zondaar bent of gerechtvaardigd bent.

We zouden het volbrachte werk van de Heere Jezus tekort doen wanneer Hij ons heeft gerechtvaardigd en wij onszelf steeds zondaar blijven noemen. Terwijl God spreekt over gerechtvaardigden.

In Romeinen 6:6 en 7 staat dat als we met Hem gelijk geworden zijn in Zijn dood, gekruisigd zijn met Hem, wij niet meer als slaaf de zonde zullen dienen, maar dat we juist met God zullen leven, omdat door Zijn opstanding de dood niet meer heerst over Hem.

Vers 10 en 11 vatten dat mooi samen: want wat Zijn sterven betreft, is Hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven, en wat Zijn leven betreft, leeft Hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heere.

Je zegt we blijven toch zondaar tot het eind van ons leven. Maar als God jou heeft gerechtvaardigd, ben je gerechtvaardigd.

In Spreuken 24 staat dat de rechtvaardige kan struikelen, maar hij staat weer op. Laat je dus niet opnieuw een slaven juk opleggen wanneer je als rechtvaardige bent gestruikeld, blijf niet liggen in of vasthouden aan of ronddolen in de zonde die je hebt begaan, maar belijd ze aan Jezus en Hij is getrouw en rechtvaardig om ze te vergeven en dan ben je rein.

Kun je ook een getuigenis geven omtrent dit onderwerp?

Ja, op de Jij daar! avond begon ik met de vraag: weet jij van wie je geest, ziel en lichaam zijn? Ik deed dat om aan te geven dat het antwoord wat je daarop geeft, bepalend is voor hoe je omgaat met je relaties en seksualiteit. Hiervan kan ik getuigen dat ik weet dat ze van God zijn. Hij is het die mijn ziel vervult, Zijn Heilige Geest helpt mij in het dagelijkse leven, maar ook in moeilijke situaties en voor mijn lichaam ben ik gaan danken ipv er op af te geven, sinds ik besefte dat het van God is.

Toen mijn man en ik verkering hadden, hadden wij geen zelfbeheersing. We waren verliefd en doordat we geen grenzen aangaven of stelden, was het gevolg al snel dat we te close werden in het zoenen, knuffelen en aanraken, waardoor we dan ook seks hadden met elkaar.

Dit was soms omgeven met een schuldgevoel omdat je weet dat je elkaar nog geen trouw hebt beloofd en we het stiekem deden en ik ook bang was om zwanger te worden en ik ook soms dacht: wat als we nu niet altijd samen blijven.

Toen ik op een bepaald moment erachter kwam dat ik zwanger was, was dat heel erg schrikken. Dat is een moment dat je verantwoordelijkheid moet nemen, voor het gevolg van mijn onbeheersbaar gedrag.

Stel je voor dat mijn vriend toen had gezegd: je zoekt het maar uit of haal dat kind maar weg. God zij dank, kozen we op dat moment voor het leven van dit kindje en ook om ons aan elkaar te verbinden door trouw te beloven. Wel moet je dan aan je ouders, vrienden, kerk gaan vertellen dat je zwanger bent en is dus ook voor iedereen duidelijk dat je de lust boven de liefde hebt gesteld. Lust is iets wat geen vijf minuten kan wachten, liefde wel 5 jaar…

We hebben ervaren dat God en mensen ons hebben vergeven en we werden aangemoedigd dit kindje in liefde te ontvangen. Het getuigenis is dat ik grenzen was over gegaan die ik zelf niet stelde en bewaakte en ik niet in Gods plan wandelde en God mij toch zo genadig is geweest dat mijn vriend mijn man werd en is, en we samen een prachtige dochter hebben gekregen en nog steeds gelukkig getrouwd zijn. Dit omdat God ons na schaamte en schuld, heeft schoongewassen en opnieuw met ons is begonnen. Mijn man was de moeite waard geweest om op te wachten en we hadden onze verkeringstijd beter kunnen gebruiken om met elkaar te praten, met anderen om te gaan, onder familie te zijn, zodat je op die manier elkaar in allerlei situaties leert kennen en je je niet op een manier met elkaar verbindt, waardoor het moeilijker wordt eerst de ander op andere gebieden echt te leren kennen en weten of je met elkaar verder wil gaan.

Dat ik nu over deze dingen wil spreken met jongeren is ook een getuigenis. God heeft me overtuigd dat de waarheid hierover in de Bijbel staat en we dat moeten delen met elkaar, omdat de duivel en de wereld zo een vertekend beeld geven van man en vrouw zijn, van huwelijk en gezin. En wat ik op de Jij daar! avond ook aangaf, het huwelijk tussen man en vrouw en seksualiteit is in het paradijs door God zelf gegeven, daar moeten we dus serieus mee zijn. Omdat ik de waarde ervan door mijn eigen huwelijk en gezin hiervan heb ervaren, wil ik dit graag doen.

Waar kan ik meer informatie vinden over dit onderwerp?

Zelf vind ik deze boekjes heel mooi om te lezen:

  • De kracht van een rein leven. Randy Alcorn
  • Een onwaarschijnlijke bekering. Rosaria Champagne Butterfield
  • Wat seks met je doet. Wilkin vd Kamp
  • Exclusieve liefde. Oscar Lohuis
  • Er moet licht komen. Onderweg.nu
  • Het boekje. Uitgegeven door verschillende stichtingen (o.a. Raise up)
  • Een prachtig plan. Mirjam Both
  • Seksualiteit, een gave van God. Ger de Koning. Dit boekje kun je vinden op: www.oudesporen.nl
  • Die twee = man + vrouw, Gods origineel handhaven. Ger de Koning. Dit boekje kun je vinden op : www.oudesporen.nl

Ik ben homo en vind het lastig om te geloven dat zoiets moois als liefde tussen 2 mensen verkeerd zou zijn. Voor mij is deze liefde net zo natuurlijk als een hetero, dus leg mij alsjeblieft uit hoe die liefde dan verkeerd kan zijn?

Liefde tussen 2 mensen is prachtig. Wat ik op de Jij daar! avond al aanhaalde: omdat God ons heeft liefgehad, kunnen wij elkaar lief hebben. In 1 Johannes 4 staat dat allemaal mooi geschreven, het gaat over: God is liefde! In 1 Korinthe 13 lezen we ook dat alles wat we doen, niks voorstelt als de liefde ontbreekt. Maar er staat ook wat liefde juist wel voortbrengt. Het is altijd goed of we onszelf nu hetero of homo noemen om onszelf te toetsen aan dit Bijbelgedeelte over de liefde. Als we denken aan de liefde van God, dan kloppen al deze dingen in 1 Korinthe 13 over de liefde van God.

De liefde die jij voelt, moet net zoals de liefde die een hetero kan hebben, worden onderworpen aan Gods wil, getoetst worden aan Gods wil. De ware liefde die blijft, is de liefde zoals God heeft liefgehad. Die uit liefde Zichzelf heeft overgegeven. Er is niets zo vruchtbaar en urgent om je te onderwerpen aan Gods wil. Vaak gaat dit tegen ons gevoel/vlees in, waardoor het natuurlijker voor ons voelt om anders te reageren, maar we moeten God kennen en Zijn wil kennen en dat moet bepalend zijn in ons leven. Op de Jij daar! avond heb ik proberen uit te leggen hoe God ons heeft gemaakt en man en vrouw tegenover elkaar plaatste en ze aanmoedigde elkaars hulp te zijn en zich aan elkaar te hechten/verbinden. In de Bijbel spreekt God over de wereld die Hij zo lief had dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leeft. Liefde voor de hele wereld, en daarom moeten we geloven dat Zijn orde, Zijn schepping, Zijn instellingen voortkomen uit liefde en almacht en wijsheid. En dat ons onderwerpen daar aan, zegen geeft.

De worsteling die je als homo kan hebben, omdat je liefde voelt voor iemand van hetzelfde geslacht, maar je ook weet dat God het anders heeft geschapen, kan heel veel impact op je leven hebben. Toch wil ik je bemoedigen, dat je meer bent dan een seksueel wezen. Je bent een man of vrouw, geschapen, geliefd, gewild, bestemd voor bepaald doel, door God gekend. Het is goed te groeien in je relatie met God en met anderen, zodat je focus verlegt kan worden.

Misschien is het fijn voor je om eens te praten met mensen die jouw gevoel herkennen, snappen en weten hoe je erover moet denken en goed mee om kan gaan. Onderweg.nu is een stichting waar je contact mee kan zoeken. Zij hebben ook een boekje wat heet: ‘Er moet licht komen’. Prachtig boekje met misschien wel herkenbare verhalen voor jou. En hoe mooi dat God ons allemaal wil leiden!

Dit zijn alle vragen die Arenda hier beantwoord heeft. Tijdens de avond heeft ze ook verschillende vragen beantwoord. Ben je daar benieuwd naar? Op ons YouTube-kanaal kun je de avond terugkijken!

Hey, jij daar! Kom jij ook?

Wij zijn geïnteresseerd in wat jou bezighoudt. Wat je tof vindt om te doen en waar je hulp kunt gebruiken bij jouw zoektocht in het geloof. We wandelen graag met je mee, want samen is het gezelliger. Zo ontdekken we hoe we overgaan van het koninkrijk van de duisternis naar die van het Licht. Kom ook naar de volgende Jij daar! avond!