Visie en missie

Over Jij daar!

Missie

Gegrond op de Bijbel in het bijzonder onder de Reformatorische jeugd een liefelijke reuk van de Heere Jezus Christus verspreiden met als doel uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Visie

Op een ontspannen en sfeervolle wijze contactmomenten realiseren waarbij de jeugd een handreiking gegeven wordt om een antwoord te krijgen op levensvragen die hen bezig houden op het terrein van het komen tot Christus en het leven vanuit Christus in de dagelijkse praktijk. Jij daar! wil daarbij een interkerkelijk discussieplatform zijn voor de Reformatorische jeugd.

Oprichting

Datum

19-07-1996

19 juli 1996 vond de allereerste jongerenavond plaats.

Bouwvakker en ex-dj Koos de Jong nodige al langer op zaterdagavond jongeren thuis uit. Gerrie Hardeman hielp hem daarbij. Toen op deze avonden zelfs de trappen en de toilet ruimtes vol zaten werden er officiële jongerenavonden belegd in gebouw De Lindenhorst in Driebergen.

Omdat ook dat gebouw te klein bleek, week Stichting Jongerenavonden Nederland (zo heette Jij daar! destijds) in 2003 uit naar het Revius Lyceum in Doorn. En binnen enkele jaren stroomde ook dit gebouw over. Iedereen zat op een vensterbank, een traptrede of op de grond.

Ook startten in dat jaar (2003) de maandelijkse zaterdagavond-zingkring-avonden, de huidige zaterdagavond Sing-in in Zeist.

In 2005 startten de jongerenavonden in Apeldoorn en in 2008 kwamen daar de jongerenavonden in Veenendaal bij. In 2010 kwam daar de locatie Opheusden bij, welke in 2012 gevolgd werd door Kampen en Gouda. Ook werden er vanaf 2005 tournee’s gedaan met de bekende poplezing, waarin de duistere waardheid van popmuziek op een krachtige manier aan het licht werd gebracht.

Detty Bakker (links) in gesprek met mede-oprichter Gerrie Hardeman