Blog/vlog

Dankbare mensen gezocht

150 dankbare mensen gezocht!

‘…die Hem dienden met hun eigen bezittingen.’

 

In Lukas 8 lezen we het verhaal van meerdere vrouwen die de Heere Jezus volgen. In de levens van deze vrouwen had de Heere Jezus wonderen gedaan. Genezen van ziekten, bevrijdt van demonen en zij vonden Jezus!

Door het werk van Stichting Jij daar! zijn er vele jongeren die de Heere Jezus mochten vinden. Door de verkondiging van boodschappen, samen de Bijbel lezen, de vele gesprekken die op de avonden en achter de schermen plaats vinden mogen vele jongeren de genade in de Heere Jezus vinden. We zien hoe de Heere werkt in de harten van deze jonge mensen. Misschien heb jij zelf wel genade leren ontdekken op een jongerenavond van Stichting Jij daar!

De vrouwen die de Heere Jezus volgden deden iets bijzonders: Uit dankbaarheid voor hetgeen Hij in hun leven deed, dienden zij Hem met hun eigen bezittingen. Ze zorgden ervoor dat het de Heere Jezus aan niets ontbrak. En dit appél willen wij ook op jou doen voor het werk van Stichting Jij daar! In de afgelopen 5 jaar hebben ruim 150 vaste donateurs hun maandelijkse machtiging opgezegd. Jaren hebben ze uit dankbaarheid het werk van Stichting Jij daar! gesteund, sommigen wel 10 of 12 jaar lang! Vaak wordt het na zo’n lange periode tijd om andere doelen te dienen. Dus zijn wij opnieuw op zoek naar 150 dankbare mensen, die ons structureel willen steunen met hun eigen bezittingen.

 

150 Dankbare mensen gezocht!

Ben jij één van deze dankbare mensen? En wil je ons maandelijks een klein bedrag doneren? Vul dan het machtigingsformulier op de site in! Door jouw structurele steun kunnen wij ons werk blijven doen. Hartelijk dank alvast!

 

Eenmalig een gift geven? Ook deze zijn meer dan welkom! Om 2019 financieel zonder verlies te kunnen afsluiten hebben we nog ca € 15.000,- nodig. Doneren kan via de GiVT-app, via het donatieformulier, contant op een jongerenavond en door een gift over te maken op onze bankrekening: NL20 ABNA 0597 9021 86 t.n.v. Stichting Jij daar! te Leersum.

Na de Heere, willen we ook jou bedanken voor jouw gift!