Jij daar! Facebook Jij daar! Twitter Jij daar! Hyves

Gastenboek

Plaats reactie
@@ Helma   31-10-2014 10:08   |   Leersum

Hai Helma, je spreekt over een zinloze tijdsbesteding. Deze mening deel ik niet. Er wordt in en door dit alles heel wat geleerd.
Hoe we overweg moeten gaan met anderen. Bijbelse onderbouwingen van vraagstukken waar we de ander mee hopen te helpen. Je hebt er zelf wellicht niet zoveel aan, maar ik heb heel sterk de indruk dat er anderen zijn die er wel veel aan hebben. Voor hen doe ik het. de tijdsbesteding die veel tijd en energie kost. Neem je niets kwalijk, maar wilde je wel even terecht wijzen in liefde.

Hartelijke groeten,

Koos.

Koos-deel 4) 'verdraagt elkander in liefde'   31-10-2014 09:57   |   Verdeeldheid, hoe komt dat toch?

In de 1e brief van Paulus aan de gemeente Gods van Korinthe zegt hij wie ze zijn:

‘den geheiligden in Christus Jezus, den geroepenen heiligen’

hij wijst hun op de zegeningen die ze hebben ontvangen en dat God getrouw is. Daarna begint hij gelijk over het feit dat er scheuring (Gr. schismata; welke eigenlijk verdeeldheden zijn) in de gemeente! En deze worden veroorzaakt door het feit dat mensen zeggen ‘Ik ben van Paulus, en ik van Apollos; en ik van Cefas; en ik van Christus’.

Niet echt verkeerde namen! Drie hoog begenadigde kinderen van God en de Heere Jezus zelf! En om nu te zeggen dat je bij één van hen hoort. Kan me slechtere kringen bedenken om te zeggen ‘hier hoor ik bij’. Echter komt bij de uitspraak ‘ik ben van …’ er nog een ander ‘mechaniek’ mee! Ik ben voor Christus door die of die en … dan ben ik tegen hun! Met als gevolg? Scheuringen. Paulus, één namen die genoemd worden reageert er zelf op en wijst dit alles van de hand.

Zal aan de hand van een werelds voorbeeld het nog duidelijker proberen te maken. Kerkelijk zijn er zat voorbeelden hiervan te noemen, maar dan krijgen we daar weer allemaal gemekker over en daar heb ik even geen zin in.

Miljoenen Nederlanders houden van voetbal. Het spel wordt door talloze clubs bedreven die allemaal hetzelfde spelletje spelen, allemaal met dezelfde bal, dezelfde schoen en uitrusting, allemaal op (kunst) gras en allemaal volgen ze dezelfde regels. Wat kan er toch fout gaan zou je zeggen. Je kan echter de volgelingen van Feyenoord en Ajax niet op de zelfde tribune zetten want ze vechten elkaar de tent uit. Hun iconen zijn het, die volgen ze en alle menselijke fatsoensnormen gaan overboord als ze het over de ander hebben. (niet bij iedereen) Vindt je het ook niet belachelijk? Het spel wat bedoeld was om broederlijke ontspanning te geven is ontaardt in een wekelijkse vecht, scheld en irritatie festijn. Hetgeen wekelijks miljoenen beveiligingskosten met zich meebrengt anders vallen er zelfs doden. Ik ben voor die, dus tegen jouw en dat zal je weten ook! Kan het duidelijker in beeld gebracht worden?

Terug naar ‘onze wereld’ Wil aan de hand van het hier bovenstaande feit(en) iets proberen te vertellen. Mensen volgen blijkbaar graag een naam (wij dus ook). Heel begrijpelijk. De Bijbel zegt niet voor niets ‘Hoe liefelijk zijn de voeten dergenen, die vrede verkondigen, dergenen, die het goede verkondigen!’ (Rom. 10:15) De vrede en het goede is je verkondigt door een kind van God. De genade is er in mee gekomen en het heeft je leven verandert. Je hebt Christus mogen leren kennen of juist door hen Hem meer en meer mogen leren kennen. Dan is het toch geen wonder dat je deze persoon hartelijk lief hebt! Het is zelfs wellicht zelfs jouw manier om deze persoon te eren door te zeggen ‘ik hoor bij die, ben er eentje van … Dankbaar als dat je bent. Paulus zegt van de personen die zeggen bij die of die te horen:

Is Christus gedeeld? Is Paulus voor u gekruist? Of zijt gij in Paulus naam gedoopt?

Je kan er veel uitleggingen en verklaringen op na slaan, één ding is duidelijk: dit dient broeders en zusters alzo niet te gebeuren! Want het gevolg van deze door God hier als verwerpelijk zijnde acties omschreven, zijn … scheuring (Gr. schismata; welke eigenlijk verdeeldheden zijn) in Zijn gemeente! In dit geval de Gemeente Gods, die te Korinthe is. In ons geval …

Moet ik van deze Bijbelse onderwijzing en afwijzing nog een toepassing gaan maken naar onze tijd? Of begrijp je de boodschap ons door God hier verteld niet? Geef het maar aan dan ga ik er de volgende keer verder op door. Heb vandaag even geen zin om over kerken en al dat gedoe te praten. Ben er best wel een beetje van onder de indruk n.a.v. ons gesprek ‘verdraagt elkander in liefde’ en als ik dan om me heen kijk, naar m'n eigen hart kijk..

Een ander fenomeen in onze kerken is het volgen van oudvaders. Hier zie je hetzelfde gebeuren. Men is zo getroffen door het kind van God uit vroegere tijden, dat men zijn werken als norm gaat nemen en ook nog eens de ander gaat opleggen. Hoe prachtig deze werken ook zijn. En vervolgens gaan we ze een status verlenen die ongekende proportie aan genomen heeft. En wee jij als je er wat van zegt. Ook hier zien we weer het mechaniek van ‘ik ben van die of die’ met alle gevolgen van dien.

Dennis, je bent heel erg getroffen door de Waldenzen. En dank zij jouw ben ik maar eens op Internet gaan kijken wie en wat deze mensen waren. En nu begrijp ik ook waarom je zo onder de indruk bent van hen. Wat hebben deze mensen de voetsporen van hun Heere en Heiland, Jezus Christus en dien gekruisigd, na moeten lopen in vervolgingen en lijden. En wat is er hierdoor een diepgang gekomen in hun geestelijk leven. We worden door lijden geheiligd zegt de Schrift ons. Wat zie je dat bij hen en hun geschriften terug.

Om mijn verdere punt duidelijk te maken ga ik terug naar mijn eerste jaar als christen. Ik kreeg van iemand boeken over de kerkvervolging en die ben ik gaan lezen. Het bracht mij in de benauwdheid. Diep getroffen was ik van hun geloof. Wat hebben ze geleden om (en voor) de naam van Jezus Christus. Vreselijke vervolgingen en onvoorstelbare martelpartijen. De dood tot gevolg hebbende. En zij bleven in de Naam des s’Heeren geloven. Christus was en bleef hen alles. En wat een diepgang in hun geloofsleven bracht dit allemaal bij hun teweeg. Terwijl ik dit alles las en het overdacht kwam ik tot de conclusie: dit geloof waar ik hiervan lees, dat heb ik niet. Is het bij mijn dan wel echt? Begrijp je mijn woord benauwd?

Pas later heb ik hier rust in gekregen. Mocht het volgende gaan geloven: ik heb wel hetzelfde geloof ontvangen als hun in de vroeg christelijke gemeentes. Alleen heb ik hun geloofsbelijdenis (en hun diepgang hiermee gepaard gaande) niet omdat het bij hun, door al hetgeen ze overkwam, veel dieper ging dan bij mij. Het was alsof de HEERE tegen me zei: Koos, op het moment dat jij deze diepte en lijden zal moeten/mogen meemaken, dan schenk Ik je wat daar voor nodig is. Mocht dus troost krijgen van de HEERE. Ik ga met een ieder z’n eigen weg. Je hoeft je niet te vergelijken met een ander om te bepalen of je geloof en het daarbij behorende leven wel goed is. In Christus ben je mijn geliefd kind ook in de tijd en de plaats waarin ik je geboren heb laten worden. En Ik vorm je, ook in deze eeuw. Een eeuw waarin meer rust en vrede is als in andere tijden (naar de mens gesproken dan). Leef en wandel met Mijn Zoon in deze tijd met z’n eigen specifieke vraagstukken. Ga je niet hervormen naar het beeld van één van Mijn kinderen in welke tijd dan ook. Sterker nog! Ik heb verordineerd dat je het beeld van mijn Zoon gelijkvormig wordt en niet het beeld van een oudvader of huidige voorganger!

Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen. (Rom.8:23)

Dennis, ik heb bij jouw zo de indruk dat we allen moeten gaan geloven zoals de oudvaders dat deden. Het is een loffelijk streven, maar gezien het bovenstaande realistisch? Ik prijs je pleidooi om ons op te roepen ze te lezen. Het is een goudmijn! Maar waak ervoor dat je de ander hun leer en leven met dwingelandij oplegt. Begrijp heel goed dat het jouw poging is om als kind van God de door jouw zo heilrijke bron bij de ander bekend te maken. Maar laat het dan verder aan de HEERE over. Je hebt je best gedaan, het is goed zo.

In liefde geschreven en naar ik hoop en bid ook in liefde ontvangen.

Koos.

Willeke   31-10-2014 09:19   |   Stuur e-mail

Ha iedereen,
Volgens mij zouden ze het gastenboek voortaan discussieboek moeten noemen... Maar nee, dat is het niet!
Wat doe je normaal als ergens een gastenboek ligt? Dan geef je reactie, hetzij positief, hetzij nagatief, maar kritiek is altijd opbouwend!
Laat ik dan iedereen mogen opwekken om hiermee te beginnen! Kom vanavond naar de jongerenavond in Gouda, en daarna lezen we de reacties van de bezoekers/hoorders...

@ Helma, mail mij even dan kan ik je evt. meer vertellen.

Iedereen een gezegende dag en denk aan het grootste gebod dat God gaf! Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf! God zegene je/ u!

henrik   30-10-2014 19:09

@ mijzelf. Dat bedoelde ik voor morgen in Gouda…

henrik   30-10-2014 19:07

Mag ik alvast een gooi doen voor vrij zingen?

'Hoe groot is uw trouw, O Heer!' Opw. 708

'Glorie aan God!' Opw. 354

Jij Daar Gouda   30-10-2014 18:39   |   Gouda   |   Stuur e-mail

Morgenavond, vrijdag 31 oktober is het weer feest in Gouda, want...

in Gouda is er weer een jongerenavond! :)
Alle vrijwilligers zijn weer druk in de weer met alle voorbereidingen en de uitnodigingen zijn weer verzonden. Iedere dag wordt er gebeden voor aankomende vrijdag. Bid jij met ons mee?

Wil jij weten hoe wat en waar? Bekijk dan nú onze promo-film!

https://www.youtube.com/watch?v=Vwn3J7qSzAI&feature=youtu.be

Vanaf 19:15 uur staan de deuren voor jullie open in de Goudse Waarden! Ben jij erbij? Neem gerust iedereen mee!!

helma   30-10-2014 18:11

Zullen we stoppen met deze discussie?
Bid in plaats van deze zinloze tijdsbesteding voor Eva en Hugo en Wilhelma. Ik ben erg benieuwd hoe het met ze gaat... Weet iemand dat?

waldens   30-10-2014 12:06   |   waldens

Beste Jolien,

Op dit moment wacht ik de op de reactie van Koos op hetgeen ik hem heb voorgelegd in mijn laatste reacties. Ik ben met Koos in gesprek op dit moment. Pas als Koos en ik ons gesprek hebben gehad, kan ik op jouw reactie reageren.

Mvg,

Dennis

David   30-10-2014 10:47

@Dennis.

Je schreef:

Vanochtend heb ik in de preken van Spurgeon zowat alle preken eruit gehaald waarin ik het woord 'Gospel' ben tegengekomen.
Het zou voor mij een begin zijn om jouw oprechtheid te zien als jij deze preken (inclusief die over Christus en Die Gekruisigd) niet alleen als vast onderdeel op de Jijdaarwebsite laat neerzetten, maar ook bij iedere nieuwsbrief van Jijdaaravonden meestuurt.

Dus als Koos dit niet doet wil je niet vergeven?
Hoogmoed Dennis, bekeer je van deze heilloze weg.
Je wil je preken door ieders strot heen duwen.
En als iemand het niet leest is hij tegen jou.

Vindt je het erg als ik uren in de Bijbel lees en de rest met rust laat?

Dick   30-10-2014 09:53   |   Amsterdam

Hoi, hoi............

Vanavond mag ik weer voor de radio in Amsterdam.

Ik nodig je uit om mee te luisteren.
...
Hoe dan?Via internet: www.salto.nl
Radio Parousia...

Klik op Mokum live

Hoe laat?

Ongeveer 22.15 uur

Welkom om mee te luisteren..

Je kan het ook altijd naluisteren.................

Heel veel zegen..

Dick

Stel dat je geen geluid krijgt, dat hoor ik regelmatig, we kunnen niet naar je luisteren, dan stuur je 1 mailtje naar je provider met de link die je niet kan luisteren en ze lossen het zo op.

Jolien   30-10-2014 09:35

Beste Dennis,

Ik denk dat je de afgelopen dagen duidelijk hebt gemaakt dat je graag zou willen dat we preken van de oudvaders gaan lezen! De oudvaders hebben belangrijk werk verricht door het evangelie van Christus te verkondigen en hierdoor zijn de harten van mensen geopend! Maar er zijn vandaag de dag ook genoeg dominees en sprekers die het evangelie op bijbelse wijze brengen. We moeten uitkijken dat uitspraken/preken van de oudvaders niet belangrijker worden dan de bijbel, het echte woord van God waarin Hij tot ons allen spreekt. Je hebt je standpunt duidelijk gemaakt en iedereen kan nu door de links die op het gastenboek geplaatst zijn, preken lezen van de oudvaders maar naar mijn mening is het belangrijk dat je iedereen vrij laat in deze keuze. De één vind het heel fijn om dit materiaal te gebruiken terwijl de ander liever een preek luistert op bijvoorbeeld kerkdienstgemist.nl, we zijn daar allemaal vrij in! Uiteindelijk zullen we allemaal verantwoording moeten afleggen van onze daden en hoe we dus onze tijd besteed hebben! Laten we onze tijd doorbrengen met het zoeken van Jezus als Zaligmaker van onze zonden en als we Hem al gevonden hebben met het beter leren kennen van Hem en het vruchtdragen voor Hem. Welk materiaal we daarvoor gebruiken is ieders persoonlijke keuze! Ik hoop dat jij dit ook mag inzien en begrijpt dat jijdaar niet verplicht is om dit materiaal aan te bieden! Het klinkt van jou kant nu namelijk als een soort van verplichting door zelfs te vragen om dit in de nieuwsbrief van jij-daar te plaatsen. Als mensen preken van spurgeon willen lezen, kunnen ze deze ook wel vinden zonder een jijdaar website of nieuwsbrief daar twijfel ik niet aan! Je zou zoals hier eerder al is aangedragen ook zelf een website kunnen maken. Mocht deze discussie zich nog verder voortzetten op het forum, zou je dan willen uitkijken met het herhalen van steeds dezelfde dingen want je standpunt is ondertussen wel helder!

Gods zegen gewenst...

Gerrinda   30-10-2014 08:15

Beste Koos,

Neem daarom de gehele wapenrusting Gods aan opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.
Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.
Neem bovenal de schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.
En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij alle gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

Efeze 6:13-18

waldens   30-10-2014 07:29   |   wildernis

Koos,

Nog een toevoeging.

Tegenwoordig zijn er programma's op de markt waarmee je teksten kunt laten uitspreken (bijvoorbeeld Textaloud). Een ieder die engels niet of onvoldoende machtig is, kan oefenen met dit soort programma's om de teksten eerst te beluisteren. En om zo voldoende kennis van het engelse op te bouwen.

Deze uitgesproken teksten kan iedereen met dit soort programma's op hun MP3-speler, Ipad e.a. laten afspelen.

Dennis

waldens   30-10-2014 07:21   |   wildernis

Koos,

Je schreef:
'En dan val ik maar gelijk met de deur in huis ‘kunnen we opnieuw beginnen met een schone lei?’ '

Ik schreef:
'Als je mijn protesten begrijpt en de motieven en geest die erachter zit dan had je al bij het begin jaren terug kunnen weten dat ieder protest een 'schone lei' had kunnen betekenen.'

Om de oprechtheid van mijn woorden aan iedereen te bewijzen, ga ik je een eenvoudige mogelijkheid geven de oprechtheid van jouw woorden in je laatste 2 berichten te bewijzen.
Dit als een eerste start.

Vanochtend heb ik in de preken van Spurgeon zowat alle preken eruit gehaald waarin ik het woord 'Gospel' ben tegengekomen.
Het zou voor mij een begin zijn om jouw oprechtheid te zien als jij deze preken (inclusief die over Christus en Die Gekruisigd) niet alleen als vast onderdeel op de Jijdaarwebsite laat neerzetten, maar ook bij iedere nieuwsbrief van Jijdaaravonden meestuurt.

Dit omdat hiermee alle jongeren in een klap materiaal hebben waarin zeer zeker op een eenvoudige bijbelse manier het eenvoudige Evangelie wordt uitgelegd.
Dit zodat hiermee zij een toetsing hebben van wat het Evangelie wel en niet is.
Dit zodat het eens en voor altijd duidelijk is dat het NOOIT om 'Dennisleer' is gegaan.
Dit zodat het ook eens en voor altijd duidelijk is wat het Evangelie is waarin ik een geur ten leven proef (2Cor2v14-17) en de Stem van Christus hoor (Joh 10v5).

Mijn verzoek is of jij samen met het huidige hoofdbestuur van Jijdaar onderstaande als vast onderdeel op de Jijdaarwebsite kunt laten zetten en als vast onderdeel
in nieuwsbrieven van Jijdaar laat opnemen. Dit als toetssteen van de oprechtheid van je berichten van deze week.

'Hier alle preken van Spurgeon, GRATIS en VOOR NIETS.
http://www.spurgeongems.org/sermons.htm
http://www.spurgeongems.org/sindex_ot.pdf
http://www.spurgeongems.org/sindex_nt.pdf

Deze engelse preken kun je laten vertalen naar het Nederlands door bijvoorbeeld translate.google. En met een brok enthousiasme en goede wil moet het mogelijk zijn in deze tijd van internationale media waarin engels veelal de voertal is, om in korte tijd deze preken in eenvoudig engels te kunnen lezen. Pak een woordenboek en ga aan de slag, het zal een verrijking zijn voor je geloofsleven en omgang met Christus.

Het Evangelie waarin Christus en Die gekruisigd centraal staat
http://www.spurgeongems.org/vols1-3/chs7-8.pdf
http://www.spurgeongems.org/vols19-21/chs1231.pdf
http://www.spurgeongems.org/vols46-48/chs2673.pdf
http://www.spurgeongems.org/vols55-57/chs3218.pdf

De 2 effecten van het Evangelie
http://www.spurgeongems.org/vols1-3/chs26.pdf

Evangelie missies
http://www.spurgeongems.org/vols1-3/chs76.pdf

Preek het Evangelie
http://www.spurgeongems.org/vols1-3/chs34.pdf

Het glorierijke Evangelie
http://www.spurgeongems.org/vols4-6/chs184.pdf

De kracht van het Evangeile in het leven van een christen
http://www.spurgeongems.org/vols10-12/chs640.pdf

Gradaties in kracht die gepaard gaan met het Evangelie
http://www.spurgeongems.org/vols10-12/chs648.pdf

De genezende kracht van het Evangelie
http://www.spurgeongems.org/vols10-12/chs720.pdf

De kern van het Evangelie
http://www.spurgeongems.org/vols16-18/chs964.pdf

Het glorierijke Evangelie van de gezegende God
http://www.spurgeongems.org/vols16-18/chs964.pdf

Het ziekenhuis van wachtenden bezocht door het Evangelie
http://www.spurgeongems.org/vols19-21/chs1211.pdf

Voor wie is het Evangelie bedoeld ?
http://www.spurgeongems.org/vols22-24/chs1345.pdf

Een Evangeliepreek voor buitenstaanders
http://www.spurgeongems.org/vols22-24/chs1389.pdf

Verwerpers van het Evangelie aangesproken
http://www.spurgeongems.org/vols25-27/chs1593.pdf

Het ware Evangelie is geen verborgen Evangelie
http://www.spurgeongems.org/vols28-30/chs1663.pdf

Een Evangelie waard om voor te sterven
http://www.spurgeongems.org/vols28-30/chs1734.pdf

Het hart van het Evangelie
http://www.spurgeongems.org/vols31-33/chs1910.pdf

Een nuchter Evangelie voor nuchtere mensen
http://www.spurgeongems.org/vols31-33/chs1967.pdf

Het Evangelie van de Glorie van Christus
http://www.spurgeongems.org/vols34-36/chs2077.pdf

God's Eigen Evangelie roepstem
http://www.spurgeongems.org/vols34-36/chs2092.pdf

Het hele Evangelie in 1 vers
http://www.spurgeongems.org/vols37-39/chs2300.pdf

Het Evangelie waardig wandelen
http://www.spurgeongems.org/vols40-42/chs2416.pdf

De voortgang van het Evangelie
http://www.spurgeongems.org/vols43-45/chs2636.pdf

Het oude Evangelie voor de nieuwe eeuw
http://www.spurgeongems.org/vols46-48/chs2708.pdf

Een gezegende Evangelie keten
http://www.spurgeongems.org/vols49-51/chs2895.pdf

De bemoedidging van het Evangelie
http://www.spurgeongems.org/vols55-57/chs3236.pdf

Waarom het Evangelie verborgen is.
http://www.spurgeongems.org/vols58-60/chs3288.pdf

Een belofte van het Evangelie
http://www.spurgeongems.org/vols61-63/chs3519.pdf

Het Evangelie in kracht
http://www.spurgeongems.org/vols61-63/chs3551.pdf'

De doctrines van Genade
http://www.spurgeongems.org/grace.htm

Dit alles in lijn met mijn bedoelingen en de aangereikte gratis middelen in het 3-uur durend gesprek in februari 2012 Meerkerk met het toenmalige hoofdbestuur van Jijdaar (kopie Koos)..

Dennis

waldens   30-10-2014 06:00   |   wildernis

Koos,

Ik neem aan dat na je laatste bericht er concrete antwoorden komen op de concrete vragen die ik je heb gesteld.

Waarvan ga je je bekeren tov mij ?
Wat ga je doen aan de situatie rond Arjan Baan en Jildert de Boer ?
Waaruit moet mij blijken dat jouw laatste 2 reactes oprecht zijn ?

meekijker   30-10-2014 00:04

Willen jullie allemaal ook deze petitie tekenen en voor haar bidden?

http://www.redasiabibi.nl/

Theo   29-10-2014 22:47   |   Zwolle

@Dennis

Zojuist de preek van 'voorganger' C Visser uit Breda beluisterd. Ik moet het met Dennis volledig eens zijn op dit punt. Deze zogenaamde voorganger is absoluut een dwaalleraar te noemen. Daar spreekt iemand die ernstig dwaalt. De Heere Jezus wordt hier inderdaad neergezet als een (geschapen) mens. Ik hoor niets over hoe een mens bekeert wordt en dat een mens bekeert moet worden.Over de verloren en gevallen mens in Adam. Er wordt helemaal niet gesproken over een Drie-Enig God. Er worden liederen gezongen over het (zelf) openen van je hart. Met slechts enige historische bijbelkennis kun je al redelijk eenvoudig onderscheiden dat dit een vals evangelie is.

Voor ons geldt hier ook: 'Een gewaarschuwd mens telt voor 2'

@@ Dennis   29-10-2014 22:40   |   Leersum

Dag Dennis,

mijn boodschap naar jou was duidelijk, jouw reactie naar mij toe ook. Bedankt hiervoor.

Hartelijke groeten,

Koos.

waldens   29-10-2014 21:21   |   wildernis

Toevoeging.

Ik wens een duidelijk antwoord van je als bewijs van jouw oprechtheid.

Jij weet dat wie de leer van de Drieenheid ontkent zich buiten het christendom plaatst.

Nu is er in Harderwijk een evangelische gemeente o.l.v. een oudste Jildert de Boer die leringen promoot van groepen die de Drieeenheid ontkennen.

Nu heeft een van jouw favoriete sprekers, Arjan Baan, daar recent gesproken.
http://evangelischegemeente.org/component/edocman/preken-uit-2014/2014-09-21-arjan-baan?Itemid=

Arjan Baan laat de preken van Jildert de Boer ook promoten via Preekindex.nl.
http://www.preekindex.nl/preken/speaker/50-jildert-de-boer

In de eerste 5 minuten van deze preek kun je de link met die groepen horen uit de mond van Jildert zelf met deze groepen in Breda, Den Haag en Alphen aan de Rijn.
http://www.preekindex.nl/preken/sermon/987-geest-van-edom-geest-van-zachtmoedigheid-jildert-de-boer

Op de site van Jildert de Boer
http://www.verdiepingenaansporing.nl/vena/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=60
kun je zien dat deze 3 groepen gepromoot worden samen met Heartcry.nl o.a..

Afgelopen zondag heeft de voorganger van Breda C. Visser in Alphen aan de Rijn gesproken.
Je mag hier zelf horen hoe hij ontkent dat God in het vlees gekomen is als hij publiekelijk zegt dat Jezus alleen een mens van vlees en bloed was.
http://kerkdienstgemist.nl/assets/1099412-zondagsdienst#.VFFLKXFwYfI

Zelf heb ik jaren terug deel uitgemaakt van de groep in Breda dus weet exact hun valse leringen aangaande de Drieenheid.

Kun jij aangeven, Koos, wat jij hieraan gaat doen aangezien Arjan Baan als publiek leraar zich anno 2014 bewust geestelijk verbindt als broeder met Jildert de Boer ?
(dit betekent ook dat Jacques Brunt als directeur van Heartcry.nl en Jijdaarspreker in 2014 hiervan kennis heeft)

Is het geloof in de ware God nu belangrijk voor je of het feit dat een van je vrienden bij Jijdaar veel geld in de europese bijbelschool van Arjan Baan heeft gestopt ?

waldens   29-10-2014 21:05   |   wildernis


Je schreef:
Dag Dennis, het gaat van de week over ‘elkaar in liefde verdagen’.
@@ Dan bedoel je wellicht http://www.studylight.org/commentary/ephesians/4-2.html
@@ Het is opmerkelijk hoe christenen door de eeuwen heen Christus dienden boven mensen en vandaaruit menselijke leringen toetsten aan de Schrift.
Dit betekende ook dat de minste christen opstond tegen de grootste corrupte kerk. Een corrupte kerk die de mond vol had van 'elkaar in liefde verdragen' maar in de geschiedenis dat heel apart invulde tov degenen die vanwege de liefde voor Christus
zich tegen haar stelde. https://www.youtube.com/watch?v=xbBBezxalXU Hier zie je het voorbeeld van mijn geliefde broeders en zusters in Christus.
@@ Deze week staat bij mij in de aandacht de bezoeken van Prof Dr N.T. Wright in Kampen en Groningen. De eerste engelsman die de paus in Rome (= DE antichrist volgens Bunyan en Spurgeon) naar Engeland haalde en die bekend staat een verdraaide leer te hebben op de rechtvaardiging van de goddeloze (het artikel waarmee de kerk van Christus staat of valt). Ondanks dat wordt hij geplugd door de TUA, Jurjen Ten Brinke en is hij hot in theologenland waar meerdere sprekers van Jijdaar in bivakkeren.
Daarnaast ben ik zeer bezorgd (in het licht van Openbaring 16v13) over de link die Paul Washer (bekende spreker van Heartcry.nl) maakt met Martin Bucer Seminary. Dit omdat de intellectueel leider een huisvriend van het Vaticaan is.
Je ziet hierin, Koos, hoe belangrijk jezelf in dit alles bent als het gaat om of ik mij wel of niet gekwetst voel.

We kennen elkaar al jaren
@@ Dit is mij even erg onduidelijk. Ik kan me herinneren dat ik in het begin mocht komen naar JIjdaar om na de avond 20 minuten met jou te spreken. Daarna is het enkel omdat ik naar enkele Jijdaaravonden ben gegaan dat je me uberhaupt in het publiek hebt meegemaakt. We spraken elkaar ook op een zeer stevige manier vanuit jouw kant in Rijssen, maar dat was ook omdat ik naar Rijssen was gekomen. Daartussen heb ik niets van je persoonlijk gehoord. Tussendoor heb ik duidelijk aangegeven dat het vanwege mijn geweten onmogelijk is in 1 lijn te staan met de Jijdaarsprekers. Iets wat de apostacy in NL anno 2014 bewezen heeft als de right thing to do.

en we hebben al wat gereageerd op elkaar,
@@ Dat is interessant. Kun je me aangeven hoe jij mij en mijn getuigenis jarenlang beoordeeld hebt ? Ik kan daar namelijk in geen enkel opzicht uithalen dat je mij als broeder beschouwt, je bewoordingen waren daarin heel erg duidelijk.
Opmerkelijk dat dit nu plotseling ineens 180 graden omdraait.

waarbij ik dan maar gelijk je wil vertellen dat als ik het nu zou mogen overdoen, ik het totaal anders zou willen doen.
@@ Wat heb je dan precies gedaan en wat zou je anders doen ? Waaruit moet blijken dat je meent wat je hier zegt ? Immers als iemand belijdt dat hij fout zat dan dient zijn gedrag/ leven in bepaalde opzichten te veranderen.
Ga je de alternatieve programma's op de Jijdaar website zetten, ga je mijn evangelisatieboodschap eropzetten, ga je het gratis materiaal gratis aan de Jijdaarjongeren beschikbaar maken ?

Ben bang dat mijn reacties bij jouw vaak de ‘trikker waren’ waardoor het zo menigmaal uit de hand liep.
@@ Dan ben ik bang dat je jezelf belangrijker vind dan dat je in werkelijkheid bent. Dit getuigenis gaat om de Eer van Christus, met jou heb ik medelijden omdat ik niet tegen jou strijdt maar tegen hetgeen je geestelijk uitdraagt.
Zonder het te weten, ben jij het zelf die al jaren de rijkdom van Christus sluit voor de jongeren. Het voorbeeld is Meerkerk februari 2012 en je reacties daarna in het gastenboek (die erg duidelijk waren aangaande mijn christen-zijn).

En doordat ik zo reageerde gingen anderen mijn voorbeeld volgen met alle gevolgen van dien.
@@ Ik weet niet precies wat je bedoelt, kun je concreet benoemen waar je het hier over hebt ? Heb je achter mijn rug kwaad over mij gesproken, heb je over mij geroddeld, heb je me gelabeled als niet serieus te nemen, als godsdienstwaanzinnig, als een Diotrefes, als iemand die de Heilige Geest tegenstaat of als een hellehond ? Zijn dit niet benamingen, Koos, die het erg moeilijk maken nu ineens te geloven dat het in 1 berichtje ineens anders is geworden ? Dit omdat het jouw integriteit direct in twijfel trekt.
Waaruit moet uit de reacties de afgelopen week van de Jijdaar hardcore blijken dat zij hetzelfde zelfinzicht hebben als jij ?

Deze schuld wil ik niet bij jouw leggen, maar wil ik bij mezelf houden.
@@ Voor jouw hele erge duidelijkheid, het gaat al een hele hele lange tijd NIET om jou. Dat je toch denkt dat mijn protesten gingen omdat ik me gekwetst voelde, kan ik dan alleen als een projectie van jezelf op mij beschouwen want ik herken er mezelf niet in.
De protesten tegen Jijdaar geef ik ook tegen Heartcry, tegen Paul Washer e.a.. Dat jij denkt dat het om jou gaat, kan dat niet een uiting zijn van narcisme ?
Welke schuld zie je dan bij jezelf ? Hans Schenkel had het zaterdag over bekering, maar waar bekeer jij je dan van ?

En dan val ik maar gelijk met de deur in huis ‘kunnen we opnieuw beginnen met een schone lei?’
@@ Als je mijn protesten begrijpt en de motieven en geest die erachter zit dan had je al bij het begin jaren terug kunnen weten dat ieder protest een 'schone lei' had kunnen betekenen.
Dit heb jij alleen niet begrepen, wellicht omdat je teveel met jezelf bezig was alsof de wereld om Koos de Jong draait. Mijn wereld draait niet om jou, die draait om Christus, mijn broeder, de Schrift en reageren op Gods Voorzienigheid.

Is dat mogelijk? Jazeker, want ik ga nog iets doen. Ga je vragen of je me wilt vergeven daar waar ik je gekwetst hebt. En wil je vragen om een nieuwe start te maken met mij.
@@ Ik begrijp iets niet. Je stelt zelf de vragen, geeft zelf de antwoorden, mag ik daarin nog iets zeggen ?
Kun je aangeven waarin ik jou moet vergeven ?

Als je wilt, wil ik best toelichten hoe ik tot deze stap ben gekomen.
@@ Als je reactie hier oprecht is dan blijkt dat uit je daden. Je kunt niet aan de ene kant iemand een hellehond noemen terwijl je je mond vol hebt van Gods Woord, om daarna ineens in 3 dagen 180 graden om te draaien.

Zie met grote belangstelling uit naar je reactie,
@@ Het blijft mij zeer opmerkelijk hoe je eerder in de week grote berichten schreef waarin hetgeen ik in het gastenboek inbracht minimaal geacht werd.
En nu ineens heb je grote belangstelling. Erg raar. Uiteraard weet je dat ik jouw geschrijf en gedachtengang inmiddels erg goed ken, dus dan weet je ook dat je met publieke daden zult moeten aantonen dat hetgeen je zegt ook waar is.
Zonder die publieke daden is je oprechtheid in dit stuk net zo hol als je godsdienstige woorden als presentator terwijl er nog niemand in de zaal zit.

Koos.

Theo   29-10-2014 17:07   |   Zwolle

@ Koos

Beste Koos,

Onderstaand bericht van jou: dat is werkelijk groots van je.
Dat wou ik jou toch even laten weten!

Zegen.....

@ Dennis   29-10-2014 15:42   |   Leersum

Dag Dennis, het gaat van de week over ‘elkaar in liefde verdagen’.

We kennen elkaar al jaren en we hebben al wat gereageerd op elkaar, waarbij ik dan maar gelijk je wil vertellen dat als ik het nu zou mogen overdoen, ik het totaal anders zou willen doen. Ben bang dat mijn reacties bij jouw vaak de ‘trikker waren’ waardoor het zo menigmaal uit de hand liep. En doordat ik zo reageerde gingen anderen mijn voorbeeld volgen met alle gevolgen van dien. Deze schuld wil ik niet bij jouw leggen, maar wil ik bij mezelf houden.

En dan val ik maar gelijk met de deur in huis ‘kunnen we opnieuw beginnen met een schone lei?’ Is dat mogelijk? Jazeker, want ik ga nog iets doen. Ga je vragen of je me wilt vergeven daar waar ik je gekwetst hebt. En wil je vragen om een nieuwe start te maken met mij.

Als je wilt, wil ik best toelichten hoe ik tot deze stap ben gekomen.

Zie met grote belangstelling uit naar je reactie,

Koos.

David   29-10-2014 12:24

Dag Theo.

Ik mag met al mijn zonden en zorgen bij de Heere Jezus schuilen, achter Zijn bloed.
Hij stierf voor mij aan het kruishout op Golgotha.
Zijn dood bracht mij redding, Hij stierf voor mijn vuile zonden.

Het volgende komt uit een boek van Ds. R. Murray MacCheyne .

Maar toen mij Gods Geest aan mijzelf had ontdekt,
Toen werd in mijn ziele de vreze gewekt,
Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed;
Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed!

Toen vluchtte ik tot Jezus! Hij heeft mij gered;
Hij heeft mij verlost van het vonnis der Wet;
?Mijn heil en mijn vrede, mijn leven werd Hij;
?Ik boog me, en geloofde, en mijn God sprak mij vrij.

Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis,
Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is.
Nu tart ik de dood, nu verwin ik het graf,
Nu neemt mij geen satan de zegekroon af!

Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis,
Naar het erfgoed daarboven, in het Vaderlijk Huis,
Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn,
"Gestorven voor mij!" zal mijn zwanenzang zijn!

Liefdevolle groet, David.

Theo   29-10-2014 08:50   |   Zwolle

@David

Beste David,

Zaterdag jl heb ik aan Koos, Dennis en aan jou een vraag gesteld, namelijk:

'Ben jij al in Getsemane geweest?'

Van Koos en Dennis heb ik iig een reactie mogen ontvangen. Van jou tot heden nog niet. Misschien ben je nog bereid deze te geven?
In afwachting daarvan.

Lieve groet......


David   29-10-2014 08:02

En over het volgende van je schrijven: Waarom mogen deze niet GRATIS beschikbaar komen op de Jijdaar website en actief gepromoot onder de Jijdaarbezoekers ?

Je had vroeger een site: protest tegen jongerenavonden, uiteraard zonder gastenboek, kritiek mocht niet geleverd worden.
Daar kan je mooi alles neerzetten wat je wil.
Er zijn GRATIS sites waar jij de mensen GRATIS dingen kunt laten lezen. Wel even een gastenboek aanmaken hè. Succes