Jij daar! Facebook Jij daar! Twitter Jij daar! Hyves

Gastenboek

Plaats reactie
Videoteam Jijdaar   22-11-2014 23:39   |   Doorn

Vanavond was de Zingkring in Doorn met Bert Noteboom.

Een avond vol met Bijbel, gebed, zang, ontmoeting en getuigenissen rondom het thema: "Zingen in gebrokenheid".

Wil je het graag (nog een keer) beleven? Klik dan op de onderstaande links:

http://youtu.be/if6c0xdoY4o
http://youtu.be/SCXqinV54DE

Veel zegen gewenst,
Stichting Jijdaar!
 

Matthias   22-11-2014 16:40

Sjonge, heftig Willeke !

Nog gecondoleerd en ik wil jullie als vrienden en naaste familieleden ook heel veel sterkte toewensen met dit grote verlies !

Zo krijgt dit lied nog meer lading ! We gaan het vast wel zingen en mocht het daar toch niet op lijken, dan zal ik wel helpen om het alsnog op het programma te krijgen. Ik hoop dat jullie er troost uit kunnen putten !

Ondanks alles, een hele goede en gezegende avond toegewenst ! En dat geldt voor iedereen die straks hoopt te komen of het mee of na zal luisteren !

Hartelijke Groet,

Matthias.

Willeke   22-11-2014 15:15

Verzoek voor vanavond: Lichtstad! Dit ivm overlijden van onze broeder en vriend Jeroen (26).
Dit was het laatste lied dat hij afgelopen zondagmiddag zong waarneer hij vlak daarna verongelukte. Hij mocht ingaan in de Hemelse Lichtstad!

Willeke   22-11-2014 15:15

Verzoek voor vanavond: Lichtstad! Dit ivm overlijden van onze broeder en vriend Jeroen (26).
Dit was het laatste lied dat hij afgelopen zondagmiddag zong waarneer hij vlak daarna verongelukte. Hij mocht ingaan in de Hemelse Lichtstad!

-   22-11-2014 14:25

Wordt de zingkring vanavond uitgezonden? Dat zou écht fantastisch zijn..!

lisa   22-11-2014 14:18

Ja!! Liefde was het onuitputlijk!!is dat 400? van opwekking? heel graag!

Een verzoek nr   22-11-2014 14:12

Dus 1 keer gewoon en 1 keer met bovenstem

Een verzoek nr   22-11-2014 14:10

Kunnen we vanavond psalm 68:10 zingen?

Een verzoek nr   22-11-2014 14:09

Kunnen we vanavond psalm 68:10 zingen?

@@ kerst   22-11-2014 12:10

Maar dan klopt het toch. Je koopt al deze cadeaus toch om ze weg te geven.

kerst   22-11-2014 09:45

Christenen kopen veel - heel veel.
Vooral rond de kerstdagen, wanneer we de geboorte vieren van de Man Die zei: "Geef je bezittingen weg en volg Mij."

No compromise   22-11-2014 09:42

Uitspraak van Keith Green.

Van naar de kerk gaan wordt je geen christen, evenmin als dat je van een bezoek aan McDonald's een hamburger wordt.

nog een meisje   21-11-2014 18:31

Kunnen we morgen liefde was het onuitput'lijk zingen? :)

Meisje   21-11-2014 15:56

Ik hoop dat we op de Zingkring ook opwekking 338 gaan zingen :)

Weten wat de wil van de Vader is?   21-11-2014 10:50   |   Johannes 6:40

De Heere Jezus zelf verteld het ons.

En dit is de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft,
dat een iegelijk, die den Zoon aanschouwt, en in Hem gelooft,
het eeuwige leven hebbe;
en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.

Dennis vraag 12)   21-11-2014 00:03   |   Leersum

Vraag 12)

Is het geloof in de ware God nu belangrijk voor je of het feit dat een van je vrienden bij Jijdaar veel geld in de Europese bijbelschool van Arjan Baan heeft gestopt ?


Dennis, begrijp je vraag niet helemaal. Heb ik dan ooit ergens ‘zo trots als een pauw’ uitgeroepen: mijn vriend heeft een hotel gekocht in Duitsland en laat daar Arjan Baan in werken. Was het dan… glorie voor Renger Boogaard (dat is ‘m dus), da’s pas echt Goddelijk wat hij daar gedaan heeft en doet! En in dit alles heb ik laten merken dat ik het werk van Renger belangrijker vind als het ware werk van God!!???

Herken me totaal niet in dit beeld, maar wellicht bedoel je wat anders.

Zal vertellen wat mijn relatie met Renger is en hoe God in zijn leven aan het werk is gegaan (en in dat van zijn vrouw!). Ook bij hen is het door de opzoekende, zondaars minnende Liefde van onze God zo anders geworden. Het is geworden ‘Heere Jezus … U bent het!

Hij zal dit verhaal zelf nooit zo vertellen, want hij wil niets horen van zichzelf, het is bij hem door genade ‘Soli Deo Gloria’. Wil dit doen op grond van het volgende Bijbelgedeelte

Laat u een vreemde prijzen, en niet uw mond; een onbekende, en niet uw lippen. (Spreuken 27: 2)

En het is ook niet mijn bedoeling om Renger groot te maken (wel het/hem juist neer te zetten) , maar de God van Renger en Esther (zijn vrouw).

Renger kwam op 15 jarige leeftijd bij mij in het bedrijf werken. Het zoveelste kereltje uit Reformatorische kring. Tweemaal zondag naar de kerk, de catechisatie volgen en voor de rest maak ik zelf wel uit wat ik doe. Als God me nodig heeft, dan roep Hij me wel, het is toch uitverkiezing? En zo hebben we er in de loop van de jaren er heel wat gekregen. Je weet wellicht dat de jongerenavonden zijn begonnen met personeel van mij, Renger was er eentje van. Al kwam hij zelf op een gegeven moment niet meer.

Hij was wel een heel bijzonder exemplaar, wat een talenten had deze jongeman. Dat zag je gelijk (als je het wilde zien tenminste) Naarmate hij ouder werd hebben we hem van de werkvloer afgehaald en ‘gepromoveerd’ naar een kantoorfunctie als projectleider. Later is hij in de sales terecht gekomen. Een fenomenaal talent deze jonge kerel! Onze relatie was zeer intens en zelfs bij mij thuis liep hij met z’n vrienden de deur plat. In 2006 heeft hij samen met z’n vriend Wilco mijn bedrijf gekocht. We spraken over deze transactie van een vader>zoon verkoopconstructie. Het moge duidelijk wezen in dit alles hoe onze relatie is.

Renger had ook nog andere verborgen talenten. Hij was echter ook een meester in het leiden van een dubbel leven. Hij heeft ‘zijn’ getuigenis gegeven op de jongerenavond in Doorn. Luister en huiver om zijn verhaal. Maar laat je ook verwonderen dat God naar zo’n zondaar heeft willen omzien. Vader, Zoon en Heilige Geest, U zei hiervoor alle dank en eer!

https://www.youtube.com/watch?v=NtRlRBy5ers

Verslaafd aan de seks en alles wat er bij dit leven hoorde, dat deed hij dus ook! Leugen, bedrog en stelen waren zo vanzelfsprekend geworden in z’n leven. En wat beheerste hij deze ‘techniek’ als geen ander. De omgeving zag het niet! Toen zocht Koning Jezus hem op en de Geest arresteerde hem op bevel van de Vader. Alles werd anders en de boeien vielen van hem af. Er mocht vergeving zijn en genezing komen. Van de HEERE en ook van zijn vrouw.

Hij werd geraakt door hen die ook zo vast zaten/zitten in hun zonden. Die gevangen waren door satan en zijn seks demonen. Hoe kan ik ze helpen was zijn vraag aan de HEERE. Hij ging 2 jaar studeren om hulpverlener te mogen worden. Ondertussen werd het bedrijf wat hij had gekocht zoals het in Psalm 1 staat ‘en al wat hij doet zal welgelukken’. Hierdoor ontstond een zeer positief financieel resultaat. Nu kan je daar een groot huis voor kopen, of een loei van een boot, een ‘super car’ voor op de weg. Renger begeerde geen van deze dingen. Hij wilde een plek voor z’n plannen die hij had om God en de ander te dienen.

En hij vond hem, in Duitsland. Een kanjer van een pand op een pracht plek. Na goedkeuring van de HEERE te hebben verkregen kocht hij het. Hij kreeg in z’n hart om met Arjan baan te gaan praten en zo ontstond er de relatie met Heart Cry. Wat moest er veel gebeuren en wat gebeurde er veel! Heb ‘langs de zijlijn’ het mogen bekijken en verwonderde me hierover. Zovele die mee gingen doen, onvoorstelbaar wat een inzet en alles voor de HEERE. Hoe dit allemaal werd opgepakt? Om stil van te worden, om God te verheerlijken in dit alles. Groot is Uw trouw. U bent een God die wonderen doet.

Een visie werd ontwikkeld, een management structuur opgezet, gebeden werd er om de invulling hiervan en de HEERE voorzag. Het 1e doel werd vrij snel gerealiseerd ‘een leefgemeenschap’. Het 2e doel ging in september 2014 van start, de fulltime Bijbel school ‘Gospel for Europe Ministryschool’. Voor de komende jaren zijn er nog heel wat plannen/doelen te realiseren, waaronder (o.a.) verslavingszorg. Och HEERE, wilt Gij aan dit alles Uw zegen verlenen en we danken U dat we ook mogen zien dat U het doet. In Jezus naam, amen.

In ‘vogelvlucht’ het verhaal Renger. Hopelijk verheerlijken jullie allemaal God in deze, Het is in ieder geval hetgeen ik wel doe:

geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.

En als één van Zijn gunstbewijzen zie ik dat de HEERE Renger heeft gegeven en het werk wat hij mag doen door genade in het Koninkrijk van Zijn Zoon, Jezus Christus.
Glorie aan God.

Dus de mens verheerlijken en z'n centen? Never nooit dus. Lof zij de Heer, Hem komt toe alle eer. Hij's het Lam dat regeert tot in eeuwigheid. (Opw. 354)

Hartelijke groeten, Koos.

Johannes 7:38   20-11-2014 20:54

Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien.

Liever anoniem   20-11-2014 19:53

Graag sluit ik me aan bij de reactie van Cor.
Ik ben 1 van degenen geweest die hier vroeg of we alsjeblieft de reacties van Dennis konden verwijderen. Ik stoorde me aan de grove uitspraken over mooie kinderen van God en ik hekelde ook heel veel theologische uitspraken waarbij niet Christus maar de godsdienst centraal stond. En wat gaan we daar toch snel mank aan, o zo godsdienstig, maar zijn we ook gelovig? En hoe diep is dat geloof? De veroordeling droop van de reacties af en wat vond ik het een typisch voorbeeld van een smakeloos aftuigen van kleine tere plantjes. Die jonge mensen die al zo vol vragen zitten, die heen en weer geslingerd worden. Die niet vaak genoeg horen dat wat de Heere eenmaal tarwe heeft gemaakt, nooit meer onkruid kan worden!

Maar ik heb er samen met mijn man heel veel van geleerd. Al die Bijbelse onderbouwingen die tussen het gesnater en de veroordelingen gepost werden. Wat een les!
Wij zijn jonge gelovigen in Gods Koninkrijk en niet lang geleden mochten wij voor het eerst aan het Heilig Avondmaal gaan. Als je opgegroeid bent in een kerk waarin dat eigenlijk onmogelijk is voor jonge mensen en je dat als een juk meedraagt, dan is de verwondering des te groter dat de Heere Jezus overal doorheen breekt.
Maar het aangaan voor Gods aangezicht en voor de gemeente, dat was nog niet ' het moeilijkste'. Wat denk je van je geroepen voelen om het je ouders te vertellen die o zo godsdienstig (zeer rechtszinnig) maar niet gelovig zijn.
En wat hebben we dan veel geleerd van deze discussie om alleen het Woord te laten spreken! Dat alles van mensen weg valt en alleen Christus centraal staat.
Ondanks dat Christus centraal mocht staan in dat gesprek, kwam toch de reactie dat we dit nog niet hadden beleefd en dat nog niet. Op de vraag: maar pa, wie is de Heere Jezus voor u? bleef hijgen antwoord schuldig.

We zijn er des te meer van overtuigd geraakt dat we met het schild van het geloof en het onfeilbare Woord van God deze aardse strijd mogen strijden en dat we geen kans onbenut willen laten gaan om te vertellen hoe groot Christus liefde is voor arme zondaren. En daar heeft deze discussie voor ons veel in betekend.

Dennis, vraag 11)   20-11-2014 17:12   |   Leersum

Vraag 11)

Kun jij aangeven, Koos, wat jij hieraan gaat doen aangezien Arjan Baan als publiek leraar zich anno 2014 bewust geestelijk verbindt als broeder met Jildert de Boer ?
(dit betekent ook dat Jacques Brunt als directeur van Heartcry.nl en Jijdaar spreker in 2014 hiervan kennis heeft)

(Theo (die jouw reactie 'groots' vindt) uit ook zijn bezorgdheid hierover in zijn bericht van 29-10 22:47 na het beluisteren van Cees Visser (leringen gepromoot door Jildert de Boer) op kerkdienstgemist.nl )

@@ Dennis, ben opnieuw (en blijf) van mening dat je deze vraag aan Arjan zelf moet stellen. Het kan toch niet zo wezen dat wanneer een spreker van Jij daar ‘ergens iets in de lande zegt of doet’, wij daar verantwoording van moeten afleggen? Je mag van mij best weten dat ik niets heb met de leer van mensen die de drie-enigheid ontkennen. Helemaal met je eens. Zal bij een volgende ontmoeting met Arjan (spreek hem niet veel. Druk, druk, druk) vragen (in alle bescheidenheid) wat hij hier doet. Ben wel benieuwd, net als jij. Maar ik kan niet hier voor hun antwoorden.

Zo heb je meerdere vragen bij ons neergelegd over onze sprekers. Maar (opnieuw) die moet je bij hun zelf neerleggen. Geen idee wat hun drive en motivatie is achter dit alles. Al onze sprekers hebben telefoon en een mailadres, gewoon contact op nemen met hen.

Jij daar organiseert contactavonden en een onderdeel op deze avonden is: we nodigen we een spreker uit voor een appčlwoord en daar kan je dan in het 2e gedeelte op reageren of later hier op het gastenboek.

Dan zijn wij verantwoordelijk voor hetgeen gezegd wordt, daar mag je hem/haar en ons hier op aan spreken. Natuurlijk is het zo dat als onze spreker/ster in de lande iets zegt of doet, en het niet Bijbels is, wij daar hem/haar over doorvragen. Meerdere malen gebeurd. Waarbij we wel oppassen voor ‘wij gaan je het wel even vertellen, luisteren!’. Deze gesprekken zijn geweest met de Bijbel in onze hand en de Liefde van Christus in ons hart. Biddend om de leiding van de Heilige Geest.

Maak ons ook niet te belangrijk. We organiseren avondjes zo her en der, niet meer en niet minder.

Heere Jezus … U bent het

Cor   19-11-2014 23:30   |   Vlist

wonderlijk, zoals sommige dingen (de discussie Dennis/Koos) een heel andere wending krijgen.
dat zelfs deze reacties leerzaam en onderwijzend zouden worden (voor mij althans) had ik niet verwacht.
Hartelijke groet

2e reactie op vragen Dennis   19-11-2014 22:14   |   Leersum

‘Meerkerk 2012’

Dag Dennis, je hebt daar destijds met het toenmalige bestuur een hele goede en een Godzalige ontmoeting gehad. Per ‘toeval’ (bestaat dat?) kwam ik het bestuur tegen toen ze terug kwamen van dat gesprek, s ’avonds laat. Ze waren erg onder de indruk van het feit dat Christus zo centraal had gestaan in de ontmoeting met jou en de gesprekken die volgde. Je had ze ook het één en ander meegeven, ideeën, Bijbels en ander materiaal. Heb aandachtig naar ze geluisterd en deed als Maria …

‘Doch Maria, bewaarde deze woorden alle te zamen, overleggende die in haar hart’ (Lukas 2:19)

Zelf was ik destijds uitgeschakeld door een burn-out en deed niets voor Jij daar. Later heb ik vernomen dat het bestuur verslag had gedaan aan alle eindverantwoordelijk van de stichting over de ontmoeting met jou en ideeën hierover hadden geopperd. Het was niet bepaald bij iedereen in goede aarde gevallen. Sterker nog, er waren er die terstond zouden stoppen als ze verder met jou zouden gaan. Het argument hierbij was: Dennis heeft zoveel gescholden en kapot gemaakt, zoveel sprekers van ons volledig op mail en Internet ‘gemolesteerd’ en dan nu met deze man in zee gaan? Dan zal er eerst een weg van bekering en herstel moeten komen bij Dennis.
Heb er daarna nooit meer iets van vernomen.

Er kwamen nieuwe bestuursleden en die hebben, volgens mij, het nog nooit over jou gehad, behalve dan in de laatste bestuursvergadering waarin ze besloten hebben om mij toestemming te geven om jou 12 vragen te beantwoorden.

Bij mij echter bleef ‘het alles’ wel hangen. Mijn anders denken over jou werd erdoor versterkt. Maar ja Dennis, er gebeurd zoveel in het Koninkrijk van Jezus Christus wat ons aller aandacht kreeg/krijgt je verdween bij iedereen uit beeld, ook bij mij.

Vind ook best wel dat jij erg veel aandacht krijgt en dat ook opeist. Maken we je ook niet te belangrijk is zeker een vraag die ook bij mij maar ‘blijft hangen’.

Vraag 2) Wat heb je dan precies gedaan en wat zou je anders doen?

Wat ik gedaan heb ik omschreven in vraag 1)

Wat ik anders ga doen heb je al gemerkt in mijn schrijven als het goed is. Je wel zien als een kind van God.

Vraag 3) Waaruit moet blijken dat je meent wat je hier zegt?

Door hier openbaar schuldbelijdenis te doen en je vergeving te vragen vanwege het feit dat ik je niet zag als een kind van God. Heb je totaal verkeerd neergezet, verkeerde en onjuiste benamingen gegeven en heb daar vergeving voor gevraagd.


Vraag 4) Ik weet niet precies wat je bedoelt, kun je concreet benoemen waar je het hier over hebt ? Heb je achter mijn rug kwaad over mij gesproken, heb je over mij geroddeld, heb je me gelabeld als niet serieus te nemen, als godsdienstwaanzinnig, als een Diotrefes, als iemand die de Heilige Geest tegenstaat of als een hellehond ? Zijn dit niet benamingen, Koos, die het erg moeilijk maken nu ineens te geloven dat het in 1 berichtje ineens anders is geworden ? Dit omdat het jouw integriteit direct in twijfel trekt.

Kan je heel goed begrijpen Dennis. Maar weet, het is niet gebeurd in 1 berichtje. Zoals je al hebt kunnen opmaken is het een proces geweest. En toen je recentelijk weer eens toestemming kreeg van de moderators om hier weer te publiceren kwam het ‘proces’ bij mij weer op gang. Heb echt gemeend dat de HEERE tot me zei ‘nu ga je opschrijven wat langzaam aan het rijpen is geweest in je hart’.

Wilde de HEERE hierin gehoorzamen. En je hebt gelezen hoe ik hieraan gehoorzaam ben geweest. Ben ook erg dankbaar naar de HEERE toe dat ik het heb mogen doen en hoop dat jij dezelfde vreugde hierover mag ervaren. Heere Jezus … U bent het!

Vraag 5) Waaruit moet uit de reacties de afgelopen week van de Jijdaar hardcore blijken dat zij hetzelfde zelfinzicht hebben als jij ?

‘Mijn’ beslissing om dit te doen werd in mijn vrienden kring niet door iedereen gedragen. Hoop door dit getuigenis dat ook hun hierin ‘mee gaan komen’. Bid hier ook voor, voor hun en voor jou.

Vraag 6) Dat jij denkt dat het om jou gaat, kan dat niet een uiting zijn van narcisme ?

Absoluut, is dagelijks m’n kruis. Wat een dag zal het wezen als de Heere Jezus terugkomt, of als ik mag sterven. Dan zal Hij zijn alles in allen, dus ook in mij! Eindelijk bevrijdt van het zondige ‘kereltje koos’.

Mag echter ook zeggen dat door de genade, gewerkt door de Heilige Geest er wel degelijk een afstervings proces constant gaande is. Het zal echter nooit volmaakt worden hier met ons. Het verdriet van elk kind van God.

Mensen moeten niet naar mensen kijken, zeker niet naar mij. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld op zich nam, Jezus Christus en dien gekruisigd. Zie op hem! Weg met de mens!

Vraag 7) Welke schuld zie je dan bij jezelf ?

@@ Heb daar volgens mij al uitvoerig een antwoordt op gegeven.

Vraag 8) Hans Schenkel had het zaterdag over bekering, maar waar bekeer jij je dan van ?'

@@ Heb ook hier ook al op geantwoord.

Vraag 9) @@ Ik begrijp iets niet. Je stelt zelf de vragen, geeft zelf de antwoorden, mag ik daarin nog iets zeggen ?

@@ Begrijp de vraag niet helemaal Dennis. Je maakt toch zelf uit wat je hier zegt? Dat ga ik toch niet bepalen? Je mag zeggen wat je wilt.

10) Kun je aangeven waarin ik jou moet vergeven ?

Dennis, dat ga ik niet aangeven want hier huiver ik. Zal uitleggen waarom. Er is mij zoveel vergeven door de Almachtige, Heilige en Rechtvaardige God, dat ik helemaal niet eens weet wat ik hierop moet antwoorden. Durf dat zelfs niet eens! Voel me hier zo klein en nietig. Wie ben ik dat ik deze vraag moet beantwoorden?

Wat een magistrale woorden spreekt de Heiland in Lukas 8 vers 47! Als ik dat lees wordt ik helemaal klein en voel me zo thuis naast deze vrouw op de grond. Een zondares die zoveel genade ontving. Daar te zitten , naast deze vrouw, aan de voeten van de Heiland, WAT EEN PLEK! Een plek om nooit te verlaten, maar Hij zond haar heen met de woorden ‘uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede’ (50). En zo ga ik ook op pad, wetende waaruit Hij mij heeft verlost, wetende wat Hij mij heeft vergeven.

Hij heeft mijn zondes zover weg gedaan als het oosten is van het westen. Onvoorstelbaar en door mij nauwelijks te vatten. Wat een wonder! En dan zal ik jou gaan vertellen waarin ik je moet vergeven? Ik heb helemaal niets tegen je en al had ik het, het is helemaal weg. Stel de vraag maar aan de HEERE en laat Hem dat maar aan je vertellen.

Hij doet ons niet(!!!) naar onze zonden,
en vergeldt ons niet(!!!) naar onze ongerechtigheden.
Want zo hoog de hemel is boven de aarde (en dat is hoog!)
is Zijn goedertierenheid geweldig(!!!!) over degenen, die Hem vrezen.
Zo ver het oosten is van het westen,
zo ver doet Hij onze overtredingen van ons.
Psalm 103

ON—VOOR—STELBAAR!!!!!
Maar wel waar!

Hartelijke groeten, Koos.

Dick   19-11-2014 12:58   |   Amsterdam

Hoi, hoi............

Vanavond mag ik weer voor de radio in Amsterdam.

Ik nodig je uit om mee te luisteren.

Vanavond gaat het over. Wat onmogelijk is voor mensen, is mogelijk bij God.

Jezus is De specialist om onmogelijke dingen, mogelijk te maken in jou leven!
...
Hoe dan?Via internet: www.salto.nl
Radio Parousia...

Klik op Mokum live

Hoe laat?

Ongeveer 22.15 uur

Welkom om mee te luisteren..

Je kan het ook altijd naluisteren.................

Heel veel zegen..

Dick

Stel dat je geen geluid krijgt, dat hoor ik regelmatig, we kunnen niet naar je luisteren, dan stuur je 1 mailtje naar je provider met de link die je niet kan luisteren en ze lossen het zo op.

ZINGKRING   19-11-2014 11:56   |   Doorn

Laatste zingkring van 2014!!!

D.v. komende zaterdag, 22 november, is het alweer de laatste zingkring van dit jaar. Een hele goede reden om allemaal te komen en heel veel mensen mee te nemen!

Het thema van de avond is: 'Zingen in de gebrokenheid'
Met elkaar lezen we uit de Bijbel, gaan we een bijzonder getuigenis horen van Zijn werk in het leven van een jonge vrouw en haar gezin, ontmoeten we medechristenen en mogen we God groot maken in het zingen van psalmen en liederen.

Er zijn allemaal vrijwilligers al vroeg in touw om alles voor te bereiden voor jouw komst:) Als het parkeerterrein bij de school vol is, kunnen jullie op het terrein, aan de overkant van de weg, parkeren.
Tot zaterdag!

'Heere Jezus, mag U centraal staan deze avond en Uw Koninkrijk uitgebreid worden!'

Herhaling van bericht   19-11-2014 11:33   |   Leersum

@@ Maandagavond is je vraag besproken op de bestuursvergadering van Jij daar. Het bestuur heeft hierover het volgende gezegd: er is toegezegd om de 12 vragen van Dennis te beantwoorden. Dan gaan we dit ook toestaan. Hierna mag Dennis op de vragen nog antwoorden en daarna is het afgelopen.

Ga er dus de komende dagen mee aan de gang. Voor hen die dit alles niets vinden? Gewoon het niet lezen. Persoonlijk geloof ik dat er voor ons allen een boodschap en een onderwijzing in zit.

Bidden jullie mee?

Psalm 25 : 2
HEER, ai, maak .. ons... Uwe wegen,
Door Uw woord en Geest bekend;
Leer .. ons, hoe die zijn gelegen,
En waarheen G' Uw treden wendt,
Leid .. ons .. in Uw waarheid, leer
IJv'rig .. ons .. Uw wet betrachten;
Want Gij zijt .. ons .. heil, o HEER,
'k Blijf U al den dag verwachten

@koos   19-11-2014 10:16

Ik dacht dat er alleen nog via mail met Dennis gecommuniceerd zou worden. Maar nu zie ik toch weer een heel lang verhaal op dit gastenboek staan. Stop dan ook met reageren via gastenboek...