Jij daar! Facebook Jij daar! Twitter Jij daar! Hyves

Gastenboek

Plaats reactie
jijdaar! kampen   19-09-2014 22:21   |   Genemuiden

Hallo allemaal! Zaterdagavond is het weer zover. jijdaar! Kampen met als spreker Bert Noteboom!! jij komt toch ook? http://www.jijdaar.nl/avonden/kampen/406-bert-noteboom-bevrijding-van.....html

Dicky Dick   18-09-2014 12:48   |   Amsterdam


Hoi, hoi............

Vanavond mag ik weer voor de radio in Amsterdam.

Ik nodig je uit om mee te luisteren.
...
Hoe dan?


Via internet: www.salto.nl
Radio Parousia...

Klik op Mokum live

Hoe laat?

Ongeveer 22.15 uur

Welkom om mee te luisteren..

Je kan het ook altijd naluisteren.................

Heel veel zegen..

Dick

Stel dat je geen geluid krijgt, dat hoor ik regelmatig, we kunnen niet naar je luisteren, dan stuur je 1 mailtje naar je provider met de link die je niet kan luisteren en ze lossen het zo op.

Gelezen in de krant   16-09-2014 22:47   |   Reformatorisch dagblad

Henk zei ook het volgende:

Veel mensen leven met de gedachte dat het alleen van belang is dat de relatie met God wordt hersteld door te geloven in Zijn Zoon, die aan het kruis voor de zonden heeft betaald. Vanuit de Bijbel gezien is dat reddingsplan van God niet meer dan een opstap naar Zijn oorspronkelijk verlangen.

Bekering is eigenlijk niet meer dan het verschijnen aan de start, terwijl vele net doen alsof het de finish is. Gods verlangen is om mensen te maken die echt op Hem lijken. We zijn bestemd om gelijkvormig te worden aan het beeld van Zijn Zoon, opdat wij heerschappij voeren over de hele aarde. Dat is het Koninkrijk van God. Hij maakt mensen klaar voor een hemel op aarde. Wie daar oog voor krijgt, ziet wat voor plan God heeft.


Berend   16-09-2014 22:33

Hier istie:
http://www.youtube.com/watch?v=a5zOTDjxMlM

Berend   16-09-2014 22:32

Een onroerend en emotioneel moment waar Henk Binnendijk laat zien wat het is om je naaste lief te hebben. Ik herken er zeer veel in. Ook ik heb mensen in mijn omgeving waar ik ontzettend veel van hou en die de Heere Jezus niet kennen. Dat doet vreselijk veel pijn... Ik kan het alleen kwijt voor Gods genadetroon, anders was het niet te dragen.

@@Berend   16-09-2014 22:31

Berend, AMEN!!!

Berend   16-09-2014 22:11

Prachtig lied! Er is verwachting, ook voor onze jongeren, juist voor hen.

http://www.youtube.com/watch?v=KBsCkZd-HU4

Berend   16-09-2014 22:07

Ik ben het grotendeels eens met Henk Binnendijk. Het is inderdaad heel moeilijk om vandaag de dag jongeren te bereiken met het Evangelie. In eigen kracht onbegonnen werk, toch, kijkend naar Gods kracht kan de HEERE ieders hart bereiken, zelfs dat hart wat het verst van Hem verwijderd is. Maar ik denk wel dat wij als christenen een belangrijke rol spelen of hebben gespeeld, waardoor jongeren massaal afhaken. Wat is er bij ons toch een lauwheid en een kilheid, wanneer het gaat over een leesbare brief te zijn van Christus. Gij zijt het zout der aarde (zei Christus), indien nu het zout smakeloosheid is geworden dan dient het nergens meer toe. Is dat niet vaak het beeld van ons Christenen? Lauwheid! Hoor dan wat Christus daarvan zegt: 'Het dient nergens meer toe'. Bidt dagelijks tot God of u/jij dat zout der aarde mag worden.
Wij zouden veel meer naast de jongeren moeten staan. Zij leven in een moeilijke wereld waar veel van hen wordt verwacht en waar veel op hen afkomt. Velen zijn verdwaalt in het moeras van deze wereld. In een groep lijken jongeren heel wat, maar 's avonds liggen er velen gebroken op bed omdat zij ten diepste vreselijk ongelukkig zijn. Daar zouden wij veel meer oog voor moeten hebben. De buitenkant lijkt vaak zo onbereikbaar, en toch kan de Heere zo dichtbij zijn, omdat Hij het hart aanzien. Daarom geloof ik dat er nog velen jongeren tot geloof in Christus zullen komen. Niet door te zien op mezelf of op andere christenen, maar door te zien op God, die heerlijke God die in Christus vol is van genade en waarheid, die het hart aanziet.

@@opmerkelijk bericht   16-09-2014 18:38   |   reatie

Opmerkelijk nieuws is het zeker! Eindelijk eens iemand die Israël ter verantwoording roept. Dat gestolen goud moet terug! Terecht. En … wat heeft Israël al wel niet meer op z’n geweten? Zijn ze achter de schermen niet betrokken bij de oprichting van ISIS? Waren ze niet de drijfveer achter de zovelen oorlogen in het midden oosten? En wat te denken van de huidige crisis? Allemaal de schuld van Israël die doelbewust de wereldeconomie ondermijnde om chaos te veroorzaken. En het zou mij niets verbazen als ze zelfs de veroorzaker waren van de kerkscheuring in 2004. Een wraakactie van de Mossad naar een kerk die heel lang beweerde de ‘vervanger te zijn van het Joodse volk’. En ook bij de scheuring in ’53 waren er die beweerde dat joodse invloeden betrokken waren bij deze twist. Eindelijk eens de waarheid achter Israël aan het licht brengen en ze ter verantwoording roepen. Opmerkelijk bericht? Het moet maar eens gezegd worden.

Gelezen in de krant   16-09-2014 16:04   |   Reformatorisch Dagblad

Henk zei ook dit:

kijk, de tijd verandert. En dat blijft in alle kerken een ontzettend moeilijk gegeven. Enerzijds moet je rekening houden met de tijdgeest, anderzijds moet de Heilige Geest de grootste plek innemen. Er is een strijd tussen de tijdgeest en de Heilige Geest. En in veel gevallen krijgt de tijdgeest meer ruimte dan de Heilige Geest. Dat zie je in allerlei gemeenten. Er zijn in kerkdiensten soms veel toeters en bellen gekomen. Natuurlijk zijn er kerken waar dat anders is en die toch veel jongeren trekken. Maar de vraag is hoelang het daar duurt. Het is een strijd waarmee iedere gemeente te maken krijgt.

Gelezen in de krant   16-09-2014 13:32   |   Reformatorisch dagblad

Men vroeg Henk Binnendijk waar hij de meeste zorgen over had. Hieronder zijn antwoordt.

Over de teruggang van het geestelijk leven en alles wat daarmee samenhangt. En over de moeite om jongeren te bereiken met het Evangelie. Jongeren van deze tijd hebben vaak zoveel geslikt van wat de wereld hun geeft, dat er geestelijke zaken zijn die je gewoon niet aan hen kan overbrengen.

De moderne media spelen daarbij ook een grote rol. Dat is een grote zorg voor mij. Anderzijds ervaren we ook dat God bij machte is overal doorheen te breken, ook bij jonge mensen in deze tijd.

@@ opmerkelijk nieuws?   16-09-2014 00:46

Waarom is dit opmerkelijk nieuws? Vanwege de dommigheid ervan?

Opmerkelijk nieuws   15-09-2014 16:54

http://www.nujij.nl/algemeen/video-egyptische-wetenschapper-joden-moeten-goud.29531803.lynkx

Gelezen in de krant   15-09-2014 13:44   |   Reformatorisch Dagblad

Er stond vrijdag een prachtig artikel in het RD van Henk Binnendijk. Als je het leest overvalt je de gedachte, zo wil ik ook leven! Wat een prachtig, wijs en bescheiden mens is hier door Gods genade aan het woord. De komende dagen zullen we enkele uitspraken van hem hier plaatsten. Niet om de mens te verheerlijken, maar opdat we er allemaal van mogen leren.

Men vroeg hem: welke Bijbelgedeeltes spreken u het meest aan? (hij leest dagelijks, al jarenlang, minimaal drie uur Bijbel)


Die stukken waarin God zich openbaart aan mensen. Aan Abraham, Jesaja, de apostel Johannes. Maar ik denk ook aan Mozes, die aan God vraagt of hij Zijn heerlijkheid mag zien. We lezen dan die prachtige woorden, dat God zegt: “Ik zal al Mijn goedigheid voorbij aan uw aangezicht laten gaan”. Want wat is het een ongelofelijke goedheid van de Heere God dat we met Hem mogen omgaan. De afstand tussen Hem en ons is zo groot. Hij is de schepper en wij zijn slechts sprinkhanen voor Hem.

Kunt u verklaren waarom juist die Bijbelgedeeltes u treffen?


Dat heeft toch te maken met het verlangen naar God. Nabij Hem willen zijn. Als je die nabijheid zo nu en dan hebt geproefd, is dat zoiets kostbaars. Als je mij zou vragen wat de belangrijkste reden van kerkverlating is, dan zeg ik: de geringe aanwezigheid van God in onze kerken. En dat heeft weer te maken met het geringe verlangen van het doorsneegemeentelid en de gemiddelde voorganger.

Zingkring   15-09-2014 11:58   |   Doorn

Gastheer al bekend?

Ik las laatst ergens een reactie dat de Heere Jezus onze gastheer is, natuurlijk is Hij dat, maar wie is onze aardse gastheer deze avond?

Uit de preek   14-09-2014 15:12

Alles (!!) wat wij moeten weten staat in de Schrift.
2 Timotheüs 3: 14 en 15

Uit de preek   14-09-2014 15:08

Het Woord zegt ons wat goed is.
De Heilige Geest schenkt de genade om ons dat in praktijk te laten brengen.

Jij daar! Goes   13-09-2014 15:52   |   Goes   |   Stuur e-mail

Op www.facebook.com/jijdaargoes zijn de foto's én de Powerpoint met de presentatie van André Meulmeester te zien!

Filippensen 2: 5 t/m 10   13-09-2014 11:37

Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was;
Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn;
Maar heeft Zichzelven vernietigd (!!),
de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende,
en is den mensen gelijk geworden;
En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd,
gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises.
Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd,
en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is;
Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen,
die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn.

@Reactie   12-09-2014 22:31

@Reactie, dit klopt
In Langbroek ging gisterenavond het luchtalarm af en gingen de mensen naar de schuilkelder

coooohooootjooooo!   12-09-2014 21:05   |   Leersum

Hé Cootje, hoop er -- 'zo de HEERE wil en wij leven zullen' -- de volgende keer weer bij te zijn. Heb er reuze zin in! Doei.

Koos.

Telefoon gevonden.   12-09-2014 21:01   |   Leersum

Gevonden!

Vanmiddag is het buitenterrein van het Revius Lyceum opgeruimd. En tijdens het opruimen werden de volgende spullen gevonden:

1) Een Samsung telefoon met een hoesje eromheen met de afbeelding van een cassettebandje

2) Een binnen voering van een werkjas. Merk Tricorp XL. Kleur zwart

3) Een berg peuken, lege suiker en melk zakjes, lepeltjes en snoeppapier.

Is er iets van jou bij? Of weet je van wie de spullen zijn? Bel even met Detty 0318 457326. Dan gaan we zorgen dat de dingen weer bij de personen terug komen.

Joo.

Cootje   12-09-2014 21:01   |   Goes

Hoi Koos,

Kom je niet meer naar Goes?

God bless you all

Reactie   12-09-2014 17:13

Zojuist een reactie gehoord uit het dorp Langbroek (ligt hemelsbreed 3 km. verderop).Ze hadden ons daar zelfs horen zingen.

Zo dankbaar!   12-09-2014 13:04   |   Leersum

Terugkijkend op gisterenavond komt het woord dankbaarheid telkens maar weer op. Dankbaar naar de HEERE, onze God die dit alles heeft gegeven. Wat een genade dat we zo in de buitenlucht Zijn Woord constant in alle vrijheid mochten lezen. Het uitgelegd mochten krijgen. Dat Hij het schonk dat Zijn Zoon, onze Heere Jezus Christus, telkens maar weer centraal mocht staan. En dat wij het mochten horen en begrijpen, wat een wonder van genade! Wat een belevenis!

Dankbaarheid dat de HEERE het droog liet zijn. Dankbaarheid voor de liederen die we zo massaal mochten zingen en mochten laten horen aan de omgeving en aan de mensen die telkens het Revius Lyceum binnen liepen. HEERE zegent U hetgeen ze gehoord hebben, opdat ook zij bekeerd worden.

Dankbaarheid naar de vrijwilligers die de avond mogelijk maakte.Detty en Wilhelm en hun prachtige team van vrijwilligers. WAT EEN INZET!

Wat moest er veel achter de schermen worden geregeld. En toen de dag zelf, wat moest er veel werk worden verzet om het allemaal mogelijk te maken. En daarna alles weer opruimen en inladen. En omdat alles vochtig was geworden zijn ze nu weer bezig de hele oplegger uit te laden zodat de apparatuur kan drogen. WAT EEN WERK! Dank, dank, dank.

En dat alles opdat de Naam van onze God erdoor verheerlijkt moge worden. Opdat het Koninkrijk van Zijn Zoon, onze Heere Jezus, mag uitgebreid en versterkt worden. Drie-enige God, U zij alle eer.


Terwijl dit stukje geschreven wordt komt er een reactie van het hoofd facilitaire dienst van het Revius Lyceum binnen. Hoe hebben zij ons bezig gezien? hoe hebben zij dit alles beleeft? Ze schrijft:

Het was magisch, heel bijzonder.
Jullie hebben het altijd geweldig goed voor elkaar. Mijn complimenten voor de organisatie!
Petje af,


We sluiten af met de meest gelezen Bijbel tekst in de Kerk. Gisterenavond werd hierbij de vraag gesteld: Zou de HEERE het echt menen wat Hij hier zegt?

De HEERE zegene u, en behoede u!
De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig!
De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede!