Jij daar! Facebook Jij daar! Twitter Jij daar! Hyves

Gastenboek

Plaats reactie
Gerben   13-07-2014 20:49

Ik kreeg laatst van een niet-gelovige vriend de vraag "Wat is God?". Ik moest hem bekennen hier geen antwoord op te weten, met als gevolg zijn opmerking "Dus dan heeft geloven geen zin, als je niet eens weet waar je in gelooft". Spijtig genoeg kon ik hem niet van dit standpunt laten wijken.

Nu bedacht ik me later, laten we deze vraag eens veranderen. Wij mensen zijn te klein en de Schepper aller dingen is te groot om de vraag "Wat is God?" te beantwoorden. Hij is zo groot en wij mensen zijn zo klein dat we Hem niet in een menselijk denkend kader kunnen plaatsen. Waar we echter wel antwoord op kunnen geven is de vraag "Wie is God?". Onze Herder heeft karaktereigenschappen die vast wel in de Bijbel te vinden zijn (sorry voor mijn gebrek aan kennis). Wanneer we weten dat Hij trouw, rechtvaardig, dienstbaar, oprecht en nog zoveel meer is, en we belijden dat Hij Zijn enige zoon aan ons gegeven heeft, hebben we toch een antwoord op de vraag? Rest ons alleen nog maar te leren leven naar Zijn geboden, en een lichtend licht en zoutend zout te zijn voor de mensen om ons heen, in navolging van onze Redder en Heiland, de Heere Jezus Christus. Amen.

Zonder Jezus gaan mensen verloren   13-07-2014 17:11

Jezus heeft van Zichzelf gezegd: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Johannes 14:6). Hij heeft Zichzelf dus aangewezen als de enige weg tot God. Omdat een mens alleen door geloof in Jezus volkomen vergeving ontvangt van al zijn zonden, gebiedt de Heere God ook de mens om in Zijn Zoon te geloven: “Dit is Zijn gebod: dat wij geloven in de naam van Zijn Zoon Jezus Christus” (1 Johannes 3:23). Wat God betreft is het dus niet een optie om in Jezus te geloven, maar een opdracht. Het is niet een van de vele mogelijkheden om behouden te worden van de ondergang, maar de enige mogelijkheid. God heeft gesproken over Jezus Christus: “Dit is Mijn geliefde Zoon, hoort naar Hem!”. God gebiedt alle mensen overal om tot bekering te komen en te geloven in Zijn Zoon (Handelingen 17:30).

In onze tijd leeft heel sterk de gedachte dat het geloof iets is dat ieder voor zichzelf moet uitmaken. Geloof is iets voor de privésfeer, zeggen we dan. Het is prima om voor jezelf te geloven, maar het is niet prima om te zeggen dat ook anderen zouden moeten geloven wat jij gelooft. Daarachter ligt bij velen de gedachte dat er helemaal geen absolute waarheid is. Over de diepe levensvragen, waar komen wij vandaan, wat is de zin van ons leven en waar gaan wij naartoe, daarover kunnen wij niets met zekerheid zeggen. Velen spreken vandaag de dag net als Pilatus, die tegen Jezus zei: “Wat is waarheid?”

Als christen echter denk je daar anders over. Tenminste, als je gelooft in Jezus en in wat Hij over Zichzelf heeft gezegd. Er zijn wel (naam)christenen die wat dit betreft water bij de wijn doen en (meegesleurd door het relativisme van deze tijd) ook zeggen dat er veel meer wegen tot God zijn en dat er geen absolute waarheid is. Maar deze (naam)christenen geloven dan toch echt in een andere Jezus dan de Jezus van de Bijbel. Jezus heeft immers Zelf gezegd dat Hij de enige Weg is en dat Hij de waarheid is. Wie Jezus Christus, zoals Hij in de Bijbel aan ons wordt voorgesteld, serieus neemt, kan niet langer zeggen dat iedereen het, wat het geloof betreft, maar zelf moet uitmaken.

De Bijbel leert, dat iedereen die niet in Jezus Christus gelooft, zijn ondergang tegemoet gaat. Dat is hard, zeggen velen dan. Het is ook hard, maar het is wel de waarheid. Charles Spurgeon heeft deze waarheid vergeleken met een aantal andere waarheden, die alle mensen duidelijk voor ogen staan. Stelt u zich eens voor iemand die op een gegeven moment zegt: “Ik zal niet meer eten, want ik geloof niet meer in eten.” Dan zal hij sterven. Hij kan nog zo goed zijn lichaam aan de buitenkant verzorgen, zichzelf insmeren met zalfjes en zichzelf genoeg rust en ontspanning geven, maar als hij niet eet dan zal hij dood gaan. Stelt u zich eens iemand voor die sterft van de dorst. Hij heeft al dagen lang niets gedronken. Hij staat naast een kraan waar schoon en helder water uitkomt. Maar hij zegt: “Ik geloof niet in die kraan! Ik zal er niet uit drinken! Ik geloof niet in water, ik zal nooit meer drinken!” Het is hard dat die beste man dan zal sterven, maar het is wel de waarheid. Hij hoeft niet te sterven, het water dat leven geeft is er ook voor hem. Maar als hij weigert te nemen van wat nodig is, omdat hij zo vreselijk eigenwijs is geworden, dan gaat hij wel zijn ondergang tegemoet. Stelt u zich tot slot eens iemand voor die door een giftige slang is gebeten. Snel komt er een dokter aan die een middel bij zich heeft waardoor het gif geneutraliseerd kan worden. Maar de arme man zegt op dat moment: “Ik heb daar geen behoefte aan! Dank u, dokter, ik los het probleem zelf wel op. Het valt wel mee en ik zal er heus niet aan sterven.” Het is hard maar waar, deze man zal, ondanks dat hij het zelf niet gelooft, sterven aan het gif dat de slang in zijn lichaam heeft gespoten.

Zo zegt de Bijbel dat de hele mensheid door een slang is gebeten waardoor het gif van het kwaad in de bloedbaan van de mens is terechtgekomen. Het gevolg daarvan is dat de mens zal sterven. Ook al ontkennen heel veel mensen het, het loon dat de zonde geeft is de eeuwige dood. Er is maar één middel waardoor iemand van die eeuwige dood gered kan worden en dat is het volbrachte werk van Christus. Er is maar één Dokter die de mens kan genezen van het kwaad in het hart en dat is Jezus Christus Zelf. Niemand komt tot God dan door Jezus Christus. Voor de, van de honger stervende man, is het Brood des Levens uit de hemel gekomen. Aan de, van de dorst stervende persoon, wil Jezus het levende water geven. Maar daarvoor moet de arme zondaar zich wel tot Hem keren. Wie gelooft zal behouden worden, wie niet gelooft zal veroordeeld worden. Ik sluit af met een vraag: Gaat dit ons nog aan het hart?

Harry   13-07-2014 15:21

Lieve Arjan, geweldig om te horen dat je bidt! En ja je mag echt bidden voor voetbal, ook al wordt er met miljoenen euro's gesmeten. Zoveel als je wilt, ook al brengt het de éne na de andere zonde met zich mee. Want God heeft ons zoiets als de christelijke vrijheid gegeven. En dan mogen we die ruimte binnen ons gebed ook geven aan dingen die we echt belangrijk vinden. En we mogen onze tijd ook geven aan wat we echt belangrijk vinden, zelfs onze nachtrust.

En ik zit hier te janken vanwege onderstaand verhaal... Gefeliciteerd Nederland, met je derde plaats...

Ga heen, onderwijs alle volken hoe ze voetballen moeten!

Omega   12-07-2014 19:17

VALBURG - Op de Weteringsewal in Valburg is een auto over de kop geslagen en in het water beland. De 25-jarige bestuurder uit Randwijk overleefde dit niet. Hulpdiensten hebben het slachtoffer nog geruime tijd gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. De automobilist overleed in het ziekenhuis. Het is onduidelijk hoe lang de man in het water heeft gelegen. Ook wordt nog onderzocht hoe het ongeval kon gebeuren. Een voorbijganger zag de auto zaterdagochtend rond 6.45 uur in de sloot naast de weg liggen en sloeg alarm. Het voertuig is inmiddels geborgen.

Deze jongen (Bas) was de beste vriend van mijn zoon. Gisteravond zat hij nog bij ons aan tafel. De jongens hadden zin in het feestje dat hen stond te wachten. Vanavond zouden ze gaan stappen in Nijmegen i.v.m. de Vierdaagse feesten. Volgende week ook. De feestgangers moeten het in het in de toekomst doen zonder Bas. Voor hem is het nu eeuwigheid.

Mijn zoon had bij hem in de auto kunnen zitten. Voor hem geldt hetzelfde: geen behoefte aan Jezus. Ook zijn leven is voetbal, drank en feesten. En als hem nu vanavond of morgen hetzelfde overkomt...?

Of jou? Jongere die zondags tweemaal naar de kerk gaat, op catechisatie zit, Jij daar!-avonden bezoekt... Niet naar feesten gaat. Netjes leeft. Voor het oog...

Bas heeft het oordeel, welk dan ook, ontvangen. Mijn hart huilt. Deze hartelijke, lieve jongen leeft niet meer. En dan voel ik ook een stuk persoonlijke schuld. Hoe vaak (of in dit geval: hoe weinig) heb ik hem op de noodzaak van geloof en bekering gewezen...?

Vanavond gaan weer veel reformatorische jongeren stappen. Welke ouders krijgen vannacht of morgenvroeg nog voor de kerkdienst te horen dat hun zoon of dochter nooit meer thuis komt? Wie is de volgende jongere die zonder Jezus sterft? En daarom: stel je bekering niet uit. Ieder moment kun je je laatste adem uitblazen. Ga door je knieën, vraag om genade en zie op de gewilligheid van Christus.

Arjan   11-07-2014 08:42   |   Brazilie

Bedankt voor je scherpe antwoord.
Al vind ik het wel overdriven, want ik zie het altijd zo; De talenten die voetballers hebben gekregen die benutten ze, en dat hebben ze van God.
Deed iedereen dat maar.

En wat een krant schrijft, dat kunnen de voetballers niets aan doen, dat is een journalist.
Ik ben nog niet overtuigd

Maar bedankt voor het reageren.

Arjan

@Arjan   10-07-2014 17:25

Ik stel voor dat we op dit gastenboek ons bezighouden met belangrijkere zaken dan voetbal.
Bovendien vind ik je vraag persoonlijk niet geschikt voor een gastenboek, maar meer voor een forum.
Als je discussie wilt uitlokken, zijn daar andere plekken genoeg voor op internet.

En nee, ik ben echt geen voetbalhater ofzo.

Gerrinda   10-07-2014 15:20

Als ik zo scherp mag zijn, nee ik denk niet dat de Heere zulke gebeden wil verhoren. Als Nederland finalist zou zijn geworden komt dat eerder doordat de duivel machtig is geweest.
Waarom zo scherp? Vorige week stond op de voorpagina van de Telegraaf " Robben redt voor de poorten van de hel". Wat denk je, is dat een Bijbelse gedachte waar de Heere Jezus instemmend naar knikt?
Als alle mensen de Heere Jezus net zoveel zouden aanbidden als dat de voetballers vereerd worden dan zou er al een stukje nieuwe aarde zijn ontstaan.

Waarom de Heere niet altijd onze gebeden verhoord? Omdat Hij zijn plan met jouw leven vast heeft staan, soms past daar een verhoring bij, soms een bemoediging, soms een afwijzing. Maar het staat vast: Ik zal u een hoopvolle toekomst geven! (Jeremia 29:11). Als je gebed is of die hoopvolle toekomst jouw deel mag worden dan verhoord de Heere dat altijd. " bidt en u ZAL gegeven worden" maar bidt dan wel in Zijn naam.

Gods zegen!

Arjan   10-07-2014 15:14   |   Brazilie

Snik, snik, we hebben verloren gisteravond door penalty's.
Ik heb nog zo gebeden of we zouden winnen, maar helaas verloren.

Ik hoor veel mensen zeggen dat ik hier niet voor mag bidden.
Wat vinden jullie?

7x7   09-07-2014 19:17

Heeft het christendom toekomst?

https://www.youtube.com/watch?v=qMU377XuQLc#t=163

@Israël   09-07-2014 00:41

Zolang ik leef, moet je de pers kritisch volgen als ze het over Israël hebben. Dat blijkt ook vandaag weer over de bombardementen op de Gazastrook. Er wordt tussen neus en lippen vermeld dat de familieleden van Hamas door Israël worden gewaarschuwd om hun huizen te verlaten. Terwijl Hamas op burgerdoelen schiet. Daarbij treffen ze het liefst scholen en kinderopvangplekken. Ze bouwen hun afweergeschut op kindertehuizen. Zodat Hamas kan zeggen dat Israël op kinderen heb geschoten...

Israël   08-07-2014 20:30

@@ Israël, we hebben vanavond aan tafel over jullie gesproken en gebeden voor jullie. Weet dat we met jullie in ons hart verbonden zijn.

Refoweb   08-07-2014 20:04

@Israël Dank voor je 'andere' geluid dan we in de (seculiere) pers lezen. Zie je het zitten om ons op de vaker op de hoogte te houden van de situatie in Israël, b.v. via een column of nieuwsbericht op Refoweb? Misschien mogen we dit bericht ook gebruiken? Je kunt mailen naar vragen@refoweb.nl

Israel   08-07-2014 15:05

Zoals jullie ongetwijfeld weten zijn er drie Joodse tieners vermoord in Israel. De jongens waren onderweg naar hun synagoge en liftten, zoals dat gebruikelijk is in Israel, een eindje in de goede richting. Echter in dit geval liep dat heel fout af omdat de auto waarin ze stapten van Arabieren bleek te zijn die niets goeds in de zin hadden. Terwijl de jongens in de auto meereden probeerde een van hen te bellen met het alarmnummer. Op het bandje van de alarmcentrale is zijn hulpgeroep te horen en ook de schoten waarmee de jongens zijn omgebracht. Ik heb kippenvel terwijl ik dit schrijf. Doodschieten was de heren van hamas nog niet genoeg, de lijkentassen waarmee de hulpdienst drie weken later de lijken van de jongens wegnamen van de plaats waar ze hadden gelegen, zagen er wel heel klein uit: de moordenaars hadden de jongens in stukken gehakt… Wat een haat. Je kunt zelfs niet je beginnen voor te stellen hoe dat voor hun ouders moet zijn geweest, die hen nog moesten identificeren. Israel is in diepe rouw, drie weken heeft het hele land meegeleefd met de verdwijning van de jongens, hopend op toch nog een teken van leven, maar het mocht niet zo zijn…


Een reporter schreef hierover: waar zijn de palestijnse moeders?! Er is van Arabische zijde hier geen enkel meelevend woord geuit, zelfs niet om te zeggen dat dit toch wel wat erg ver ging..


De moeder van 1 van de vermoedelijke daders heeft tegen de pers gezegd: “ Als mijn zoon deze moorden werkelijk heeft uitgevoerd dan zal ik trots op hem zijn tot aan het einde van mijn dagen, ik heb al mijn zoons op de knieën van de islam religie opgevoed!” Wij hebben in Nederland in het algemeen geen idee hoe de gedachten van dit volk zijn, het is doodeng.De waardigheid waarmee de begrafenissen van de drie zijn beleefd door de familie en tienduizenden rouwenden van heinde en verre in de stad Mode’in, waar ze zijn begraven was bewonderenswaardig. Geen haatgevoelens zijn er geuit, alleen diep verdriet. Geen volksopstanden, alleen stille tochten zijn gehouden voor het leven van deze drie onschuldige jongens. De volgende dag is een drieling geboren bij een Orthodox Joods echtpaar en ze hebben de drie vernoemd naar de omgebrachte jongens, ontroerend en hartverwarmend.


Een dag later werd het lijk van een vijftienjarige Arabische jongen in de bossen even buiten Jeruzalem gevonden, het lijk was verbrand. Zonder meer is dit geval de hele wereld overgegaan als een wraakactie van Joden voor het leven van de drie Joodse jongens, echter…. zonder enig bewijs. Obama heeft zich kritisch uitgesproken over deze daad en de kranten over de hele wereld hebben bol gestaan met verwijten aan de Joden. Er was hier sprake van een eventueel familiedrama, maar vandaag zijn zes extremistische Joden opgepakt, die ermee te maken zouden hebben. Dat is een hele klap en deze afschuwelijke daad is niet goed te praten.


Inmiddels is de situatie aan het escaleren: er zijn Joden uit hun auto gesleurd en in elkaar geslagen, overal in het land is het heel onrustig en gevaarlijk. Het is ook nog ramadan en dat maakt de situatie alleen nog maar agressiever. Arabieren hebben de tramhaltes in Oost Jeruzalem in brand gestoken zodat duizenden mensen niet naar hun werk konden reizen, er zijn vernielingen aangericht met stenen en gasbommen en er gaan verhalen over verdwijningen; het is allemaal niet lekker. Wij laten onze kinderen niet alleen buiten spelen. In het bedoeïenenstadje Rahat bij ons in de buurt heeft men langs de weg op een bord gekalkt: ‘Dood aan alle Joden.’ Ik moet daar elke dag langs naar school. Uit veiligheidsoverweging neem ik een omweg, ik heb geen zin om stenen of schoten te ontvangen langs de weg, dit soort dingen gebeurt helaas maar al te vaak in Israel. Gewone gezinnen zijn in gevaar en dat kan niet. Inmiddels kan de politiek maar niet beslissen wat te doen, wat ook wel weer begrijpelijk is omdat de situatie letterlijk op ontploffen staat.Wat in Nederland nog op het nieuws kwam: “ Israel heeft Gaza bestookt uit wraak op de moord op de drie tieners.” Welja! Ik kan u vertellen dat Israel raketinstallaties in Gaza heeft uitgeschakeld omdat er in 1 dag tijd 52 raketten op Israëlische steden zijn afgevuurd, geloof me, wij horen ze allemaal vallen want we wonen vlakbij. En dat was nog maar op 1 dag: elke dag vallen er raketten op burgerdoelen in Israel. Ook tijdens dit schrijven zit ik in het gedreun. Dat er zo weinig gewonden en doden zijn, wijt ik aan de bescherming van God.

Ik wil vragen of u wilt bidden voor de veiligheid van alle mensen hier en dat de boel weer tot rust mag komen. Dat knokploegen zpals die nu rondgaan neergeslagen mogen worden en dat de gewone mensen veilig mogen zijn. Bid alstublieft voor Netanyahu en Lieberman, minister van Defensie, dat de juiste beslissingen mogen worden genomen. Het moet toch een keer genoeg zijn met deze terreur. Bid voor de kinderen in Israel, als de volwassen het al niet begrijpen wat er allemaal gebeurt, hoe veel te minder begrijpen de kinderen er nog iets van. Onze eigen kinderen zijn diep onder de indruk van het hele gebeuren. En ik wil ook vragen of u kritisch wilt zijn op het nieuws wat jullie ontvangen in Nederland; het is op zijn zachtst gezegd eenzijdig..

niet meer dan figuranten   08-07-2014 13:41   |   Bijbel lezen Johannes 8

Wonderlijk, de preek begint met stenen gooien (vers 5) en eindigt ermee (vers 59).

Dreiging van moord en doodslag en de Heere Jezus staat er midden in met het Woord van God.

En degene die doden willen zijn de leidslieden van het volk.

Het volk staat erbij en ziet (en hoort) het allemaal aan. Wat doen ze met Dit alles kan je je afvragen.

Het lijkt wel alsof de Heiland de leidslieden al heeft ‘afgeschreven’. En dat Hij over ‘hun hoofden’ heen het volk onderwijst in de wegen des s’Heeren. Een wonderlijke en aangrijpende zaak.

God die hier laat zien dat de onderwijzers van het volk er totaal niets van begrepen. Ze zijn figuranten (en meer niet) in deze prediking van de Allerhoogste.

Johannes 8   08-07-2014 13:04   |   Bjibel

Uit een preek van de Heere Jezus:

Ik heb u dan gezegd, dat gij in uw zonden zult sterven
want indien gij niet gelooft, dat Ik Die ben,
gij zult in uw zonden sterven.

Indien gijlieden in Mijn woord blijft,
zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen

En zult de waarheid verstaan,
en de waarheid zal u vrijmaken

Gerrinda   07-07-2014 13:48

"Hoe deze drieërlei gedachte in één te herenigen?"

Heel simpel. Door je Bijbel open te slaan en Christus zelf aan het woord te laten. In Openbaring 3:18 staat (HSV):
Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien.

Wat betekend deze tekst? Het goud is het ware zaligmakende geloof dat soms zo beproef word. De witte kleren zien op de klederen des heils, dat ziet op de gerechtigheid van Christus. De ogenzalf is het ware geloof waardoor Christus dierbaar wordt.

Als je dat nu invult in deze tekst, dan staat er:
"Ik raad u aan dat u van mij zaligmakend geloof koopt, beproefd door het vuur, opdat u rijk wordt (Omdat je Hem hebt!) en klederen des heils krijgt, opdat u bekleed bent met Christus en de schande van uw zonden niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met het ware geloof opdat u kunt zien dat Christus u dierbaar is.

Is het voor jou onmogelijk? Hij zegt: Ik raad u. Hij heeft wijn en melk om niet. Zijn gerechtigheid redt van de dood. En ook, er is maar 1 kleed dat je kan redden, dat is het kleed van Christus. Dat kleed is gratis op de markt van vrije genade.
In onze ellendestaat roept Hij u toe: komt, koopt bij Mij!

Christus zegt tot iedereen: Ik raad u dat u bij mij koopt. Wie je ook bent, je bent welkom bij Christus.
Wat staat er verder na dit mooie vers?
Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.
Wie overwint zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.

Hij zegt zelf, zonder enige voorwaarde, 'Zoekt Mij en leeft!'

Video-team | Jijdaar!   06-07-2014 20:31   |   Apeldoorn

De video's van afgelopen donderdag over seksualiteit:

Opening | Koos de Jong | https://www.youtube.com/watch?v=5Nd6ZmOLQpM

Workshop | Jurrien ten Brinke | https://www.youtube.com/watch?v=_mbOncR7Ows

Workshop | Marije van den Berg | https://www.youtube.com/watch?v=66owKviiGcY

Forum | o.l.v. Koos de Jong | https://www.youtube.com/watch?v=Msyei6W4ri4

God en het WK   06-07-2014 17:01

http://www.nusport.nl/wk-blog/3820802/god-en-wk.html

Matthias.   06-07-2014 15:34

Lekker is dat ! Plaats je een reactie en is Koos je net voor geweest... ;-P

Bedankt voor alle mooie woorden en wat mij betreft volstaat het ook voor wat de avond in Apeldoorn betreft.

Het allerbeste en hopelijk tot ziens in het nieuwe seizoen of tot een volgende keer in dit gastenboek !

Matthias.   06-07-2014 15:27   |   Achter (of voor) m`n laptop...

Jaap jongen, collega, wat een geweldig mooi getuigenis heb je mogen geven ! Zijn rijke zegen wens ik je toe en dat ook jij weer vele mensen tot zegen mag zijn !

Koos, de voorbeelden hier op het gebied van seksualiteit hebben ons misschien wel aan het denken gezet. Ik was er zelf echter niet bij op de avond in Apeldoorn. Wil je daar nog wat over zeggen of naar aanleiding daarvan misschien nog wat toevoegen hier ? Hoe kijk je er op terug ? Wat was het voor avond verder ? Weet je iets van de ervaringen van de andere sprekers of van sommige bezoekers ? Blijft het hierbij of komt er mogelijk nog een vervolg hierop of herhaling hiervan ?

Voel je niet verplicht om hierop of op alle vragen te reageren hoor ! Jij hebt je vakantie en rust vast en zeker ook hard nodig en wel verdiend ook, denk ik ! ;-)
Een hele goede tijd en ook jij, evenals alle andere mensen hier, van harte Gods zegen en nabijheid toegewenst !

Tot slot nog een citaat die door de dominee hier vanmorgen aangehaald werd en misschien op dit gastenboek ook al wel een keer voorbijgekomen is:

"Als je ziet op jezelf, dan kun je niet behouden worden."
"Als je ziet op Jezus, dan kun je niet verloren gaan !"

M. vr. gr. M. B.

Bedankt allemaal!   06-07-2014 15:20   |   Leersum

En zo mochten we de laatste jongerenavond van het seizoen 2013/2014 houden. De vrijwilligers kunnen nu rusten van hun gedane arbeid. Dank jullie wel prachtige mensen dat jullie je zo in mochten zetten om de jeugd van Reformatorisch Nederland te dienen. Bovenal (is het niet!?), om Hem te dienen met de gave die Hij je geschonken heeft, Jezus Christus is Zijn Naam. We wensen jullie allemaal een heerlijke rusttijd toe en … we spreken denken wij namens al de bezoekers van de Jijdaar avonden … hartelijk bedankt voor wat jullie hebben gedaan. Na de HEERE jullie de ere.

Wat een prachtige avond was het in Apeldoorn. Met maar liefst vijf sprekers(sters) sloten we het seizoen af. Ze zeggen wel eens ‘Jijdaar is een belevenis’. Nou, dat was het afgelopen donderdagavond, een belevenis. We mochten smaken en proeven (uit genade) hoe goed het is om bezig te zijn met de dingen aangaande het Koninkrijk van Jezus Christus. We mochten door Gods onverdiende goedheid zelfs ervaren hoe geweldig het is om met elkaar te zijn op een plaats waar de Heere jezus en Zijn Woord centraal stond. En wat er dan gebeurd? Je bent op een gegeven moment gewoon niet meer ‘van deze aarde’. Ze zeggen wel eens: de HEERE kwam erin mee. Dat bedoelen we. En dan mag je zo maar eens ervaren dat alle last die ons zo omringt even van je af mag vallen. Dat er een klein stukje voorsmaak geproefd mag worden van wat ons eens eeuwig te wachten staat. En dat enkel en alleen uit genade geschonken aan mensen die dit alles niet verdienen. WAT EEN GOD HEBBEN WIJ! Wie wil daar nou niet GROOTS van spreken! Heere Jezus … U bent het!

En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.
En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn.
En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn want de eerste dingen zijn weggegaan.
(Openbaringen 21: 1, 3 en 4)

Wat zal dat geweldig wezen straks! Ben je er ook bij dan? Het wordt je om niet aangeboden (Openbaringen 22:17)

Je kan dit welmenende aanbod van genade ook naast je neerleggen, maar dat is dan jouw keuze. Een zeer slechtte in onze ogen. O ja, voordat je begint over de uitverkiezing (Efeze 2) en de volledige doodstaat van de mens (Rom. 3), daar geloven wij met ons hele hart in (o.a. Efeze 2). Net zoals we ook geloven in de woorden van de Heere Jezus die zegt : dwing ze om in te gaan (Lukas 14:23). Hoe deze ‘ drieërlei gedachte in één te verenigen’? Geen idee. Daar is ons verstand te beperkt voor, besef dat eens! Deze drie waarheden gewoon geloven als een kind. Die hebben ook niet zoveel moeilijke redeneringen als hun pa wat zegt. Dan geloven ze het gewoon. En dit kinderlijke denken is wat de Heere Jezus ons leert in Mattheus 18 vers 3. Leven en denken als een kind. Wat een leven heb je dan! Dit jullie allemaal toegewenst voor de komende vakantie perioden en voor de rest van je leven tot in eeuwigheid.


D[ick]   03-07-2014 09:48   |   Amsterdam


Hoi, hoi............

Vanavond mag ik weer voor de radio in Amsterdam.

Ik nodig je uit om mee te luisteren.
...
Hoe dan?

Via internet: www.salto.nl
Radio Parousia...

Klik op Mokum live

Hoe laat?

Ongeveer 22.15 uur

Welkom om mee te luisteren..

Je kan het ook altijd naluisteren.................

Heel veel zegen..

Dick

Stel dat je geen geluid krijgt, dat hoor ik regelmatig, we kunnen niet naar je luisteren, dan stuur je 1 mailtje naar je provider met de link die je niet kan luisteren en ze lossen het zo op.

Getuigenis   02-07-2014 22:56

'onze eigen Jaap' geeft hier zijn getuigenis. PRACHTIG! Wat is God goed voor zondaren. Onverdiende goedheid geschonken in het hart van een jongeman die dit alles niet verdiende, maar het ontving uit genade. Heere Jezus ... U bent het!

http://www.youtube.com/watch?v=kke7sHc9pvw

geen sexualiteit gehad   02-07-2014 16:58   |   JA Apeldoorn DV 3 juli

Relatie, liefde en Seksualiteit.

Voorbeeld 20)

De mooiste relatie ooit op aarde gezien! Die van de Vader en de Zoon. Hij was een mens gelijk als wij, uitgenomen de zonde. Hij was omringt door zondige mensen. Hij was omringt door vrouwen. Maar Hij heeft nooit gezondigd. Zijn Vaders wil was Hem alles! Deze relatie was Hem alles en Hij deed nooit iets wat deze relatie verstoorde. Wat kunnen we hier van leren? Kunnen wij ook zo leven? Vraag het maar morgenavond. Kunnen wij leven als Jezus?

Geholpen worden   02-07-2014 16:37   |   Apeldoorn DV 3 juli

Relatie, liefde en Seksualiteit.

Voorbeeld 19)

Ben al jaren in diverse behandelingen (therapie) en merk dat de HEERE de gesprekken (en medicijnen) wil gebruiken voor herstel. Dominee zegt het zo mooi: als je psychisch niet lekker in je vel zit, zal je Geestelijk dat ook niet zijn. Dankbaar ben ik dat de HEERE zoveel mensen geeft die verstand hebben van wat er allemaal in mijn hoofd rondgaat. Dankbaar ben ik met de gemeente waar ik kerk en die zoveel geduld met mij hebben. Soms heb je dus een hele poos nodig (en een hoop hulp) om je leven ietwat op de rit te krijgen.